Följ mig i politiken!

torsdag 25 november 2010

(S) flaggar för höjd skatt?

Under ett anförande på budgetfullmäktige för Landstinget i Kalmar län tog landstingsstyrelsens ordförande, Anders Henriksson (S) upp skattediskussionen och visade en bild på hur låg landstingsskatten i Kalmar län är i jämförelse med några enstaka av honom själv utvalda landsting. Jag gjorde en snabb koll och kunde konstatera att tittar man på de län som omger oss, dvs. Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Östergötland så har medborgarna i dessa län i snitt lägre skatt än vad våra medborgare har i vårt län.

Kronoberg: 31,97%
Östergötland: 31,29%
Jönköpings län: 32.29%
Blekinge: 32,49%
Kalmar län: 32,88%

Med detta i minnet kanske det rent av är så att socialdemokraterna nu börjat flagg för att en höjning av landstingsskatten kommer inom snar framtid, redan under denna nya mandatperioden?

(S) påstår att jag ljuger, men gör jag verkligen det?

På landstingsmajoritetens rödgröna blogg påstår dom att jag ljuger när jag ställer frågan om de rödgröna nu tar första steget mot att lägga ned Oskarshamns sjukhus. Men, ljuger jag verkligen?

Sanningen är den att de hade en bred politisk uppgörelse (beslutad politiskt) om sjukhusens strukturer och uppdrag. Med den nya rödgröna politiken tillåter de en förändring av denna överenskommelse som innebär förändrade förutsättningar för hela akutverksamheten, men inte minst för medicinverksamheten om komplikationer uppstår nattetid. Vad blir då kvar av det sjukhus ni kallar för akutsjukhus? Detta tillåter ni utan politiskt hanterande, vilket gör att ni bryter den breda uppgörelse som tidigare räddat sjukhuset från utarmning. Är inte er nya politik ett första steg mot sotdöd, så säg... Dessutom stavade dom mitt namn fel.

Alliansens politik blir till stora delar verklighet - om några år...

Jag ägnade några dagar åt att kolla igenom mandatperiodens alla interpellationer, frågor, skrivelser, yrkanden och budgetbehandlingar för alliansens del och jämförde sedan resultatet med de rödgrönas budgetförslag som just nu är uppe till behandling i fullmäktige. Jag fann 36 punkter där vår moderata eller allianspolitik helt plötsligt blivit rödgrön politik.

Det har tydligen blivit en vana hos de rödgröna i Kalmar län att av princip avslå alla våra förslag för att senare göra dem till sina egna, om än något sämre än orginalförslagen. Vad blir då kvar av deras egna rödgröna politik egentligen? Visionslösheten har slagit igenom på alla plan och de kallar sin politik för sin och gör sig stolta över de förslag de lägger i sin budget. I själva verket är det stöld av andras gamla förslag. Vilken tur att alliansen finns som kan driva på politiken mot framtiden och visa de rödgröna vilken väg som ska vandras. Nu läggs 29 nya yrkanden från alliansen och man undrar när man ska få se dessa realiseras i någon framtida budget...

Rödgröna röran vill lägga ner Oskarshamns sjukhus?

De rödgröna frångår nu den blocköverskridande överenskommelse som tidigare gjorts om länets sjukhus verksamhet och uppdrag. Nu väljer socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att ta bort kirurgjouren vid Oskarshamns sjukhus och därmed är första steget taget mot sjukhusets nedläggning som riktigt sjukhus. Detta kallar dom i debatten för att utveckla Oskarshamns sjukhus. Det är tydliga avvikelser från det strukturbeslut som tagits tidigare och detta utan en politisk behandling. I debatten skyller dom på bemanningsproblem, vilket tydligt visar att dom låter bemanningsproblemen styra istället för politiken. Detta är inget annat än att gömma sig från sitt politiska ansvarstagande. Ännu en gång ser vi att det politiska ledarskapet brister. Den dolda politikens agenda styr allt mer. Hur gagnar detta demokratin?

Svag satsning på psykiatrin av de rödgröna i Kalmar län

Landstingsfullmäktiges budgetfullmäktige är inne på sin andra dag av debatterande. Alliansen föreslår en satsning på primärvårdspsykologerna med 12 nya. De rödgröna vill avslå detta och istället göra en satsning på 6 primärvårdspsykologer. Det kan tyckas lite onödigt att debattera utifrån denna marginella skillnad, men det får avgörande effekter på medborgarnas tillgänglighet till en primärvårdspsykolog.

Idag går det ca 20 000 invånare per primärvårdspsykolog. I Skåne går det 5 000. Det finns i Kalmar län idag 12 primärvårdspsykologer. En ökning med 6 skulle ge en minskning per psykolog med 5 000 och en ökning med 12 skulle innebära en minskning med hälften, dvs. 10 000. Med andra ord skulle alliansens förslag innebära en fördubblad tillgänlighet för länets medborgare.

Jag har hört att Psykologförbundet säger att Kalmar län har ett behov på 60 nya primärvårdspsykologer. Den primärvårdspsykolog jag pratade med för några dagar sedan sa att det finns ett behov av 24. Det stämmer ganska väl med hur sitationen ser ut i Skåne. Med 24 fler psykologer kommer Kalmar län ner till samma underlag som i Skåne.

Uppenbarligen anser den rödgröna majoriteten i Landstinget i Kalmar län att det räcker med 6 nya tjänster och är nöjda med det. Om de inte är nöjda med denna satsning måste man fråga sig varför man åtminstonde inte kan gå alliansens yrkande till mötes? Handlar det om att de har svårt att prioritera pengar för 12 så kan man dra slutsatsen att de heller inte har kraft nog att prioritera barn och ungas hälsa.

Det är ynkligt att de rödgröna inte kan prioritera det som är viktigt. Behovet av primärvårdspsykologer är akut och väntetiderna är enormt långa. Den psykiska ohälsan ökar dessutom för varje år som går, speciellt bland barn och ungdomar. Att i detta läge inte prioritera denna verksamhet är för mig helt ofattbart.

onsdag 24 november 2010

Vård till papperslösa

Sverigedemokraterna yrkade på avslag för vård av papperslösa flyktingar under dagens landstingsfullmäktigemöte. Retoriken var tunn; "Svensk sjukvård är till för Svenskarna", och "Frågan är allvarligt, den har med landets ekonomi att göra", och "Skälen att de är här kan vara många ... de kan vara här av ren terrorverksamhet". Jag vill bara påminna Sverigedemokraterna om att de papperslösas tillgång till vård är idag både godtycklig och otillräcklig, vilket enligt FN är ett brott mot alla människors lika rätt till bästa uppnåeliga hälsa som ju är en av Sverige ratificerad mänsklig rättighet. När det dessutom handlar om barn till papperslösa som inte får rätt till sjukvård är det ett klart brott mot FN:s barnkonvention, även den ratificerad av Sverige. Så vad är det man EGENTLIGEN debatterar? Vad är det EGENTLIGEN man vill göra gällande med denna debatt från Sverigedemokraternas sida?

Sverigedemokraterna visar sig på landstingsfullmäktige

Under landstingsfullmäktigemötet i Kalmar idag yrkar Sverigedemokraterna bifall till elva av alliansens yrkanden, vilket inte ens är hälften av yrkandena. Utifrån detta drar socialdemokraterna slutsatsen att Sverigedemokraterna är ett högerparti med högerpolitik, ett slags lydparti åt alliansen. Detta är en smula underligt eftersom Sverigedemokraterna bifaller i stort sett hela de rödgrönas budget samt tillsammans med de rödgröna avslår de flesta av alliansens yrkanden. Det torde väl tyda på att Sverigedemokraterna är ett vänsterparti med ideologi och politik åt det vänstra hållet. Detta visar inte minst Sverigedemokraternas ideologiska rötter. Med detta borde punkt sättas för denna pseudodebatt.

Landstingsfullmäktige med märkliga utspel

Jag sitter just nu på landstingsfullmäktige på Brofästet i Kalmar. Budgetdebatten pågår för fullt. Miljöpartiets gruppledare var precis uppe i talarstolen och ville yrka på avslag på alliansens yrkande om att utveckla kulturcheckar för medborgarna i syfte att kultur är hälsa. Miljöpartiet, som talade för hela den rödgröna majoriteten, menade att de inte "förstår det där om kulturcheckar" och förde istället fram viljan att införa kultur på recept likt det som finns för motion på recept. Det stannade inte vid detta utan de vill även föra in kultur på recept i hälsovalet, men den enskilde skulle själv få ta hela kostnaden. Då undrar jag vad poängen är att föra in det i hälsovalet för hur ska det egentligen gå ihop? Att inte förstå det där om kulturcheckar är en sak, men att förstå vad man själv säger är en annan som kanske handlar om en respekt, inte bara mot sig själv utan också mot medborgare förslagen är riktade till. Den politiska ansvarslösheten från Miljöpartiet och de rödgröna är väldigt obekväm.

fredag 19 november 2010

miljöpartiet och kärnkraften

Sitter på regionförbundets styrelsemöte i Västervik och har precis lyssnat på en mycket intressant föredragning om 4:e generationens kärnkraft, där kärnavfall som idag skulle lagras kan återanvändas till att producera energi ytterligare 5000 år och därmed också kraftigt halvera lagringstiden för utbränt kärnbränsle. Har det hänt så här mycket på så här kort tid vad händer inte då om 50 till 100 år?! Jag tror man kan lösa kärnavfallsfrågan på ett helt annat sätt som gör lagringstiden kortare och där mer och mer av avfallet kan återanvändas. Nya kyltekniker utvecklas och kärnkraften kan säkert bli en sådan hållbar energikälla som även miljöpartiet kan komma att till slut förespråka. Då krävs större satsningar än idag på forskning och utveckling. Miljöpartiets Acko Karlsson valde att retorisera kring frågan för att vara emot att utbildningsreaktor etableras i Oskarshamn och kärnkraften i allmänhet. Men, hon ska inte tro att hon löser miljöproblemen genom att snabbavveckla kärnkraften med det oundvikliga resultatet att öka importen av el baserad på kol och olja. Kärnkraften behövs och jag tror att om 100 år är nog kärnkraften den enda riktiga energiproducenten av ren och helt miljövänlig energi. Experimenten med vindkraft o.dyl. handlar idag och i framtiden om småskalighet och kommer nog att vara energigivande komplement, utan att vara i närheten av dominerande.

lördag 6 november 2010

Veckans V75-system 6/11-2010

Eftersom det har blivit något fel med uppdateringen av min hemsida så får jag publicera veckans V75-system här istället, tills hemsidan är fixad. Sedan kan ni läsa om mina V75-tankar på http://www.vinnav75.se/. Först hittar ni mitt stora system och nedanför det mitt lilla. Lycka till!

Här är mitt stora V75-systemförslag:

Veckans säkraste spik måste vara Viola Silas i avdelning 1. Stall Fredrik tror själva att hon blir svårslagen. Hittills har ingen konkurrent kunnat mäta sig med henne, när hon är frisk och det är hon, faktiskt i dunderform. Hon kan bara inte förlora nu heller.

I avdelning 2 kan det bli lite klurigare. Raja Mirchi är inte att lita på och vad som helst kan faktiskt hända. Missar Mirchi i både start och med ryggar är loppet helt öppet. Den häst som hamnar tidigt i dödens får ett långt och tungt upplopp, och det kan faktiskt bli Raja Mirchi denna gång. Favorit i fara alltså! Jag streckar därför på med 5 hästar i detta lopp. Kadett C.D. är inte helt i form, men är alltid ändå en mycket stark hingst. Han kan fixa segern med ett utomordentligt bra spår i andra. One too Many är en annan intressant häst som tagit strider mot Raja Mirchi förr och gjort det på strålande sätt. Nu har han ett fint spår i fjärde som kan ge honom den resa han vill ha. Orecchietti har utvecklats enormt snabbt och blir bara bättre och bättre. Han har fått ett utmärkt läge för ledningen och eftersom han är lite stänkrädd så kommer han definitivt söka ledningen och får han den går han där. Han kommer inte att släppa utan en hård kamp. Lord Mirabelle är en fin häst som jag sätter stora förhoppningar till. Han funkar från de flesta positioner och är under snabb utveckling. Han är snabb ut och kan hålla tempo.

I avdelning 3 kommer min andra och sista spik. Triton sund får tipset. Hans form är starkt på G och jag tror på en arbetsseger som det vanligtvis är när Triton vinner. Anledningen till att jag inte tror på Iceland är att han är inne i en formsvacka och han har fått ett lite sämre spår denna gång. Trots att distansen denna gång passar honom bättre, får han nog svårt mot en hårt arbetande Triton.

Avdelning 4 blir intressant och jag höjer ett varningens finger för favoritflopp. Aisle Stand debuterade i somras och har gjort en raketkarriär som någon gång till slut måste få ett bakslag. Senast såg hon faktiskt lite sliten ut efter loppet, vilket är anledningen till min varning. Cruise Speed är en stark och stabil häst. Hon har här ett eminentläge som kan innebära ledning från start till mål. Canaka B.F. är en gedigen och urstark häst som senast blev tvåa bakom just Aisle Stand. Rykten säger att hon ska gå barfota runt om och från ett bra spår har hon kapacitet att utnyttja det långa upploppet där hon kan avgöra i tuff kamp över mållinjen. Nice Kronos är en riktig rysare. Hon är en sådan fin och stark häst som gör att spåret inte behöver innebära några stora problem. Blir det tempo i loppet, vilket jag tror det blir så har även hon kapacitet att avgöra i det långa upploppet. Hon är en riktig spurtare och tar säkert ned många till slut.

Avdelning 5 kan också skrälla. Ridgehead Cahore är en favorit i fara då han ofta galopperar och då också förlorar. Men, när travet stämmer så är han oslagbar. Det gör att jag inte vågar spika. Jag tar med 5 hästar. Global Journey är säkert med i segerstriden. Gick senast ett tufft lopp och borde faktiskt ha vunnit, men räckte inte ända fram. Han inledde dessutom med 1.07/500! Har definitivt kapacitet att vinna här. Persos Seaman är annars värsta motståndet till Cahore. Han har en riktig toppform och satt fast senast med alla krafter sparade i mål. Från detta spår får han sannolikt startsnabba ryggar att välja på och med en sådan resa kan upploppet bli en bekväm resa i mål. Denna gång kan han få fritt utlopp för sin dolda energi. Avanto går på alla distanser och trots bakspår på 1640 meter måste han räknas. Han är stark nog att med rätt resa ta ned många i det långa upploppet. Han har form för att skrälla ordentligt. Ulana Cape är går bättre bakifrån och får från sitt spår en mycket bra smygresa. Hon har dessutom hittat formen och med Per Lennartsson i sulkyn går hon bra varenda gång. Hon måste räknas och kan komma bland de tre. Trevlig skräll för chanstipparna.

Jag litar inte heller på Sebastian K. som favorit. Visserligen är han en allroundhäst, men om Lufti kör honom i ledningen, som han säger att han ska, så kan det innebära problem på upploppet med sinande krafter. Sebastian är bäst när han får gå bakifrån i bra ryggar. Visst har han formen på topp, men han har svikit förr när det gäller- sprintermästerskapets final och i ett derby. Detta gör att jag inte litar helt på honom som favorit. You Bet Hornline är snabb från start och kommer att kämpa om ledningen med Sebastian K. Även Hornline är bäst om han får gå i ryggar, men nu annonseras ledningen från start. En sådan kamp från start kan visa sig ödesdigen när krafter behövs i upploppet, vilket gör att jag även varnar för att hålla You Bet Hornline för favorit i loppet. G.H Nemo är en annan häst som kommer att ta upp kampen om ledningen från start. Hästen har formen och har haft krafter sparade i mål vid sina två senaste segrar. Väljer även han att ta upp kampen om ledningen så är loppet så gott som vidöppet. Jag tar därför med Alvena Pampas som har formen på G och blir bara bättre och bättre. Pampas går från alla positioner och har gjort de senaste loppen mycket bra. Han kan mycket väl vara med i striden och blir i så fall en bra skräll. Japanese Face har en mycket stark spurt och med rätt ryggar kan han mycket väl vara en vinnarkandidat vid upploppet. Monster Drive får man aldrig glömma bort, inte ens från spår 12. Han gör bra ifrån sig varenda gång. Han är nog veckans bästa skrällchans!

I sista avdelningen vinner nog Eliott Hall. Det enda som skrämmer är hans benägenhet till galopp i start, men i detta gäng blir tempot nog lite långsammare, vilket skulle kunna gynna honom och undvika galoppen. I sådana fall bör han vinna. Men, på grund av galopprisken väljer jag att ta med ytterligare 4 hästar. Global Limousine har toppform och gillar distansen. Maxwell Mayday har även han toppform. Ledningen blir det inte tal om utan får inrikta sig på ett lopp i bra ryggar. Senast hade han krut sparat i mål. Tarpoon Bris har fått ett utmärkt spår för sin kapacitet. Han kommer sannolikt till spets och väl där kan han mycket väl leda ända in i mål. Nu blir det ny kusk, vilket kan vara ytterligare en gnista som tänds. Korok har en gryende form och får förnyade krafter under vinterhalvåret. Hans tid är nu. Bra spår för duktige Per Lennartsson, ett bra skrälltips!
Således blir veckans V75-system följande:
V75-1: 2
V75-2: 3, 4, 2, 1, 5
V75-3: 2
V75-4: 2, 6, 1, 12
V75-5: 9, 1, 6, 3, 10
V75-6: 2, 4, 3, 12, 10, 9
V75-7: 12, 5, 10, 2, 3
Lycka till!

Här kommer således mitt lilla V75-förslag:
V75-1: 2
V75-2: 3, 2, 4, 1, 5
V75-3: 2
V75-4: 2, 1, 6, 12
V75-5: 1, 9, 6, 3, 10
V75-6: 2, 4, 3,
V75-7: 12
Lycka till!

lördag 30 oktober 2010

Veckans V75-system 30 oktober 2010

Denna vecka blir det svårt, kan bli oerhört svårt. Jag hänger därför upp mitt system på tre spikar för ovanlighetens skull för att kunna strecka på i övriga lopp. Varning vill jag ge för Sammarco som verkar vara på G, Nu Nu Hill trots den svåra placeringen, Laughing Stock, Rocky Silvio som aldrig är ofarlig och Shakira Trot som mycket väl skulle kunna ta hem allt ihop. Se också upp för formstarke Neo Holmsminde. Veckans säkraste spik verkar ändå Chimall T.T och City Hall vara. Dessa spikar kompleteras även med något osäkre spiken Maharajah, som ändå borde vinna trots spår 8. Vinklad startvinge talar för detta... Favoriter i fara är King Bonnson, Mitt Popcorn och Frillan Filiokus, speciellt Frillan kommer att få oerhört svårt och ni som spikar henne kan nog inte räkna med 7 rätt i varje fall... Så här ser mitt stora V75-system ut denna vecka:

V75-1: 1
V75-2: 11, 8, 3, 1, 4, 9, 2
V75-3: 8
V75-4: 2, 10, 1, 6, 9, 5, 3, 7, 12
V75-5: 6, 7, 15, 13, 11, 2, 8, 14, 4
V75-6: 3, 9, 7, 4, 8, 5
V75-7: 2

Lycka till! Mitt lilla V75-system presenteras som vanligt på www.jonaslövgren.se.

lördag 23 oktober 2010

Veckans V75-system 23 oktober 2010

Som vanligt chansar jag lite för att få chans till lite mer pengar vid 7 rätt. Omgången är ganska strulig med många potentiella skrällar. Bergsåker är en "skrällbana" så det är väl bara att försöka leta efter guldkornen. Jag tror skrälloppen i V75 blir första, fjärde och sista avdelningen. Men, på Bergsåker kan allt hända! Favoriter jag ser vara i fara är Conrads Garland, Nantucket och Halsta Lotus. Varning för Sandalett, Rano och Madamacristina Cof. Dessa bör med vid en större gardering. Ett tag funderade jag att spika Sandalett i V75-2, men hamnade sedan på tre hästar. Säkraste spiken i dag tror jag är Boman i V75-6. Avdelning 7 är väldigt klurig och där bör man gardera på, om man har råd.

Här är mitt stora V75-system, mitt lilla system presenteras som vanligt på www.jonaslövgren.se:

V75-1: 1, 3, 6, 9, 12

V75-2: 2, 6, 8

V75-3: 1, 3, 4, 5

V75-4: 2, 8, 9, 13

V75-5: 5, 6

V75-6: 7

V75-7: 1, 3, 5, 7, 8, 11

Lycka till alla travintresserade tippare!

lördag 16 oktober 2010

V75 16 oktober 2010

Här kommer som vanligt mitt stora V75-system. Det lilla finns att beskåda på www.jonaslövgren.se.

V75-1: 3, 5, 6
V75-2: 3
V75-3: 2, 5, 6
V75-4: 1, 2, 3, 7, 8, 11
V75-5: 1
V75-6: 1, 2, 3, 7, 10, 11
V75-7: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12

Tänk på att det är open stretch i dubbla spår...

Lycka till!

lördag 9 oktober 2010

Veckans V75-system 9 oktober

Här kommer mitt stora V75-system. Det lilla systemet finns som vanligt på www.jonaslövgren.se.

V75-1: 3, 7
V75-2: 1, 2, 3, 6, 9, 11
V75-3: 2, 4, 5, 8
V75-4: 6, 8,9
V75-5: 3, 4, 8, 13
V75-6: 4, 6, 7, 9
V75-7: 2

Lycka till!

lördag 2 oktober 2010

Veckans V75-system 2/10 - 2010

Så var valet över och på min blogg kommer jag nu att presentera mitt stora V75-system för er. Det stora systemet är på ca 1500 kr varje gång. Ni som är intresserade av mitt lilla V75-system får som tidigare gå in på min hemsida på http://www.jonaslövgren.se/. Lycka till denna vecka!

V75-1: 3
V75-2: 6, 1, 9, 11, 12
V75-3: 2
V75-4: 5, 4, 9, 10, 2
V75-5: 12, 10, 13, 8, 3
V75-6: 4, 10, 2, 11, 12
V75-7: 2, 1, 6, 9, 7

Totalt 3125 rader (1562:50 kr)

tisdag 28 september 2010

Personvalskryssen förändrar listor

Det är med stor spänning jag följer räkningen av personvalskryssen. För moderaternas del har kryssen förändrat många listor radikalt. I Västervik kryssade Malin Sjölander upp sig på första plats, förbi både Anders Björkman och Margareta Nilsson. I Hultsfred/Vimmerby kryssade Amanda Svensson, 19 år, sig förbi hela det etablerade gardet av gamla politiker och blev etta på listan. Detta är ett tydligt bevis för att väljarnas inflytande på listorna har blivit ett faktum. Flera partier har upplevt samma sak. Detta kan vara en ny milstolpe i svensk politik där fler och fler kommer att utnyttja sin möjlighet att kryssa i framtiden. Frågan är om dagens personvalsystem är det ultimata. Partiernas fåtaliga medlemmar bestämmer ordningen på vallistorna och väljarna försöker med all tydlighet visa sin sida av saken. Är det då nu dags att helt ta bort spärrarna i personvalet? Idag behöver man 5% av partiets röster för att bli personvald i kommuner och landsting, 8% till riksdagen. Är det då nu dags att låta väljarna helt och hållet få bestämma ordningen på listorna utan trösklar av detta slag? Det är kanske först då man föder den febrila valaktiviteten med högst personligt ansvarstagande i partierna? Kan det vitalisera det politiska arbetet och locka fler att bli politiker? En bred diskussion kring personvalet bör starta där väljarnas ultimata inflytande sätts i fokus.

Vad inspirerar miljöpartister egentligen?

När man läser dagens Barometern väcks frågan om politiska värdegrunder och vilka värderingar det är som styr dagens miljöpartistiska politiker. För inte så länge sedan kunde man läsa i tidningarna om miljöpartiets toppkandidat Jimmy Svensson som i flera sammanhang figurerade i kläder med rasistiska budskap i vitmakt-anda. Idag kan man läsa om miljöpartiets landstingsråd som öppet går ut och hyllar sverigedemokraternas valfrågor och valpropaganda. På riksdagsnivå kräver mp det omöjliga för att stödja en alliansregering för att undvika att sverigedemokraterna ska få ett direkt inflytande, vilket enbart gynnar främlingsfientligheten i Sverige. Det går inte undvika att ställa sig frågan vad det är för åsikter och värdegrund som inspirerar miljöpartister i svensk politik. Kanske är det så att mp:s agerande både på riksnivå, regional och lokal nivå spelar sverigedemokraterna i händerna...?

fredag 24 september 2010

Personkryssen - väljarnas val

Tack alla ni som kryssade mig i valet!

Om ni väljare hade fått bestämma, utan några trösklar i systemet med personkryss, hade moderaternas vallista och laguppställning inför kommande mandatperiod i Kalmar sett ut så här:

Ordinarie:
1. Malin Petersson
2. Jan R Andersson
3. Jonas Lövgren
4. Kajsa Hedin
5. Göran Häggfors
6. Per-Olof Jonsson
7. Linda B Petersson
8. Karl Holst
9. Tamas Lakatos
10. Björn Hult
11. Axel Werin
12. Magnus Isaksson
13. Lennart Erlandsson

Ersättare:
14. Rolf Wahlberg
15. Kerstin Edvinsson
16. Andreas Pettersson
17. Maria Heudorf
18. Ami Höglund
19. Britt Dicksson
20. Birger Jägtoft

torsdag 23 september 2010

Valkaoset del 2

Nu blir jag verkligen förbannad! Läste precis att medborgare inte fått rösta på grund av att någon annan röstat i deras namn. Detta får bara inte hända i ett land med så här lång demokratisk tradition som Sverige. Bara detta föranleder misstanke om röstfusk och valet i dessa kommuner bör helt enkelt överklagas. Om det är mänskliga faktorn eller verkligt röstfusk måste naturligtvis utredas, men har egentligen ingen betydelse - omval bör ändå ske!

Valkaoset

Läser att röstsedlar hanterats felaktigt av valförättare i vallokaler i Leksand, Arvika och Halmstad. Säkert finns det fler kommuner där fel hantering ägt rum. Detta är inget annat än en stor skandal där demokratin helt sätts ur spel, speciellt när det direkt kan påverka valutgången och korrekta majoritetsbildningar. Överallt där felhantering ägt rum eller misstanke om fel hantering av röstsedlar finns bör man överklaga för att få till stånd omval. Sker inte omval har demokratin förlorat sin status och sitt innehåll både lokalt, regionalt och nationellt. Allt annat än omval eller lagändring som tillåter röster att räknas när de upptäcks inte lagts i valurnan innan rösträkningen är klar och trots att valurnan öppnats är inte tänkbart. Alla lämnade röstsedlar MÅSTE räknas i demokratins namn! De som talar emot detta är demokratins fiender.

söndag 12 september 2010

Osynliga polisen

Skadegörelse, olaga hot och ofredande/misshandel är brott som ständigt ökar. Regeringen har tillsatt extra resurser för att fler brott ska klaras upp och fler poliser har anställts i syfte att polisen skulle bli mer synlig. Vad har hänt? Ja, inte har polisen blivit mer synlig. Jag är dagligen ute och kör både lokalt och regionalt och det är ytterst sällan jag ser en polisbil ute och rullar och mer sällan att en polis kommer gående på gatorna i stan, allra minst festkvällar/nätter. Enligt en nyligen gjord undersökning tycker poliskåren själva att de syns för lite ute på gator och torg, så varför blir det då inte så? Ett inbyggt systemfel inom polisorganisationen är en tanke som dyker upp och som verkar bli allt mer rimlig ju mer man tänker på det. En synlig och närvarande polis som skapar trygghet i samhället är viktigt, inte minst för att ständigt bygga upp förtroende för en redan utsatt yrkeskår...

lördag 11 september 2010

Kampanj

Nu är det slutspurt för valrörelsen 2010. Jag har delat ut 2000 personvalslappar och pratat med hundratals väljare. Idag var jag på Citygross på kampanj. Den blev mycket givande. Många bra samtal och många klappar på axeln. Det känns faktiskt som vi har vind i seglen och inte bara i riket. Känslan är att valet i både landstinget och kommunen är långt ifrån klart, även om (S) redan tycks tro det. Segervissheten hos (S) i landsting och kommun ger en dålig smak av självgodhet som jag tror väljarna inte uppskattar. Den 19 september får vi svar på tal.

lördag 28 augusti 2010

Mitt V75-system 28 augusti

Jag har tillfälligt valt att redovisa mitt V75-system på min hemsida. Gå till http://www.jonaslövgren.se/ för att få idéer inför eftermiddagens trav. Efter valet den 19 september kommer travet återigen att finnas på min blogg...

tisdag 24 augusti 2010

Barometerns ledarsida underminerar sig självt

Plumpa påhopp får man som politiker vara beredd att ta, men det finns grader av plumpa påhopp och Barometerns nya ledarskribent har noterat bottenrekord i plumphet mer än en gång. Denna gång får hela Alliansen i Kalmar ett slag i magen, men det är moderaterna och oppositionsledaren Malin Petersson som får ta första knytnäven. Flera andra namn trycks ned i skorna, varav en från Stockholm som inte ens längre är politiker.

Barometern är en moderat tidning, vilket innebär att ledarsidan är ideologiskt moderat. Med den nya ledarskribenten märks inte detta särskilt mycket, tvärtom... Barometern är en tidning som ingår i Gota Media som är samlade under två stiftelser med medlemmar och styrelse. Styrelsen för Barometern har flera gånger uttryckt önskemål som tidningsledningen fullkomligt struntat i, vilket är att beklaga. Jag är själv medlem av denna stiftelse, men börjar känna mig mer och mer främmande till den utveckling tidningen Barometern går emot och börjar fundera om jag verkligen kan stå för denna utveckling. Chansen finns att jag både säger upp min prenumeration och utträder som medlem ur stiftelsen om inget sker för att få saker och ting att fungera som de ska. Ett är dock säkert, Barometern behöver en ny ledarskribent.

söndag 22 augusti 2010

Nu har jag ny hemsida

Nu har jag skaffat mig en ny hemsida och egen domän. Sidan är fortfarande under uppbyggnad, men mycket har redan publicerats. Gå gärna in och titta du också! www.jonaslövgren.se

Konstig syn på solidaritet från (S)

Under lördagen bestämdes att de politiska partierna skulle göra ett litet avbrott i valkampanjandet för att under några timmar på stan samla in pengar via Röda Korsets katastrofhjälpen till katastrofen i Pakistan. Medan bland andra Moderaterna samlade in pengar delade Socialdemokraterna istället ut rosor (ibland såg man någon enstaka börsa åka upp - mer undantag än regel). Det visar tydligt vilken syn de har och vilken mening de lägger i begreppet solidaritet. Deras fal(S)ka fasad är inget annat än hemskt att beskåda...

lördag 21 augusti 2010

Mitt V75-system denna vecka...

V75-1: 2, 4, 10, 12, 9
V75-2: 9, 3, 4, 8, 10, 11
V75-3: 1, 10, 7, 2, 9, 3
V75-4: 9, 3, 6, 11, 4, 1
V75-5: 6
V75-6: 3
V75-7: 2

Take it or leave it...

lördag 14 augusti 2010

Mitt V75-system 14 augusti för alla travintresserade...

V75 1 - 1, 3, 4, 7, 8
V75 2 - 8
V75 3 - 1, 3, 4, 5, 6, 9
V75 4 - 10
V75 5 - 3
V75 6 - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12
V75 7 - 1, 3, 5, 10

Det var det. Take it or leave it...

torsdag 12 augusti 2010

Kampanjandet har börjat

Efter ett helt år av valplanering och valförberedelser har så valrörelsen och kampanjandet kört igång. Idag var jag på Rockneby marknad och delade ut flygblad och pratade med väljare. Jag blev väldigt bra bemött med goa kommentarer om hur duktig vår regering har varit och att man hoppas att Reinfeldt vinner valet igen. De 150 flygbladen försvann snabbt och jag fick åka iväg för att kopiera upp fler, vilka gick åt lika snabbt. Det här bådar gott inför valet i september och jag är väldigt nöjd med dagen.

lördag 7 augusti 2010

Jonas V75-system 7 aug

För alla travintresserade presenterar jag här mitt egna travsystem för V75. Take it or leave it...

V75 - 1: 2,1,9,4
V75 - 2: 12,10
V75 - 3: 4,9,6
V75 - 4: 6
V75 - 5: 13,5,7,2
V75 - 6: 10,2,9,4
V75 - 7: 12,6,2

Lycka till!

lördag 24 juli 2010

(s) bostadspolitik - man tar sig för pannan!

Vänstermajoriteten i Kalmar kommun är snabba med att slå sig själva för bröstet för allt de gjort och inget av det kan omöjligen vara dålig politik. Detta resonemang leder rakt ned i papperskorgen, liksom deras satsning för att öka bostadsbyggandet i Kalmar.

Johan Persson (s) hänger upp hela sin bostadspolitik på beslutet om att fördubbla antalet detaljplaner från 20 till 40. Det är ingen högoddsare att detta beslut inte kommer att uppfyllas. Dessutom hade Kalmar en god planberedskap redan innan detta beslut togs av de rödgröna i fullmäktige. De planer som var i rullning och de som blev färdiga förra året handlar om nära nog ett par tusen bostäder kanske fler, vilket Johan Persson verkar ha blundat för. Problemet är istället att många av de byggprojekt som skulle genererat alla dessa bostäder har lagts på is av exploatören, förmodligen på grund av den ekonomiska kris vi fortfarande känner svallvågorna av. Tittar man på hur många detaljplaner som vunnit laga kraft eller är färdigbehandlade är det 5 styck. Det är långt ifrån de 40 planer Johan Persson utlovar. Till saken hör också att de 5 miljoner de rödgröna satsar på detta löfte är långt ifrån tillräckliga. Enligt den behovsanalys vi gjorde i samhällsbyggnadsnämnden behövdes runt 18 nya tjänster till en kostnad av ca 12 miljoner kronor. De 5 miljonerna som de rödgröna satsat visade sig, med lite organisatoriska lösningar, räcka till 9 tjänster, hälften av vad behovsanalysen visade. Det betyder att en stor och krävande arbetsbelastning läggs på befintlig personal att klara detta.

Nu ska kommunen beställa detaljplaner av sig själva i ett försök att nå upp till det rödgröna löftet. Sedan ska dessa planer säljas till en exploatör. I denna röra verkar Johan Persson glömt att detaljplaner är en färskvara och som alltid måste uppstå i djup och intensiv dialog med exploatören och med medborgarna. Risken är stor att när den färdiga detaljplanen säljs kommer exploatören vilja göra förändringar och anpassa den till sina egna förutsättningar och tankar, vilket gör att stort arbete får läggas på att göra ändringar i den, vilket kan komma att kräva nya demokratiska processer och nya politiska beslut. Många skulle kalla det dubbelarbete, som också kostar pengar. För mig som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden kan jag tycka att detta inte är en optimal lösning på bostadsbristen i Kalmar kommun.

Problemen är många, men det stora är de allt för höga byggkostnaderna, som i sin tur gör boendet dyrare, speciellt för ungdomar. Några förslag som skulle kunna göra bostadsproduktionen billigare skulle kunna vara att utlysa tävlingar bland byggbolagen om yteffektivitet, prislapp på boendekostnaden, materialval, ekologiskt och hållbart boende samt flexibla lösningar som skapar möjligheter och flexibilitet för studenter och ungdomar, barnfamiljer och äldre att bo i samma boende. Man skulle också kunna aktivt markanvisa många små markbitar och på så sätt styra från större till mindre byggherrar, vilket skulle öka konkurrensen, pressa byggkostnader och öka mångfalden i bostadsproduktionen. Jag tror också att man behöver tänka visionärt och innovativt kring både nuet och framtiden. Vi måste till exempel våga omvandla hyresrätter till både bostadsrätter och ägarlägenheter om de boende själva vill det, eller varför inte introducera helt andra bostadstyper som hyrborätter och stadsradhus? Dessutom är regeringens politik viktig med hyresgarantier för ungdomar, kreditgarantierna till byggföretagen för nyproduktion under byggtiden och stabila statsfinanser som ger lägre räntor och ökad investeringsvilja som också påverkar möjligheterna att bygga nytt.

Det viktiga är att vi i högre grad måste tillmötesgå hur människor själva vill bo och se till att vara än mer flexibla och tillmötesgående i detta arbete. Ingen som flyttar hit ska behöva vänta någon längre tid på att få det boende man önskar, gammal som ung.

måndag 19 juli 2010

Socialen i Emmaboda är trångsynta!

Socialförvaltningen måste visa lite mer ödmjukhet och flexibilitet i sin färd genom lagar och regelverk. Det är människor det handlar om och det är barn som kommer i kläm. Läste i tidningen om en fyra barnsmamma i Emmaboda som inte träffat sina barn på 6 månader eftersom de bor hos pappan i norrland. Hon har umgängesrätt varje lov samt 4 veckor på sommaren och tingsrätten har bestämt att föräldrarna ska hämta och lämna halvvägs, vilket blev Södertälje.

När denna mamma var arbetslös utan A-kassa betalade socialen umgängesresorna. Nu har mamman tagit tag i sin situation och försöker skapa ett bättre liv för sig och sina barn genom att studera och på så vis hoppas kunna få ett jobb och ett nytt liv. På grund av att hon nu studerar får hon inte längre hjälp från socialen varken med umgängesresor eller med att kunna leva under sommaren då inga studiemedel utbetalas. Socialen säger till denna mamma att hon skulle ha sparat varje månad ur studiemedlet på 8600 kr för att ha råd till hyra, mat och umgängesresorna ToR Emmaboda-Södertälje.

En termin är på ca 4 månader och skulle man spara 2000 kronor varje månad skulle det bli 8000 per termin. Två terminer blir 16000 kr. En student är utan studiemedel i 2 månader under sommaren och 16000 utslaget på dessa blir 8000 kr. Sparar man sedan 2000 kr varje månad av dessa blir det 4000 kr. En tågresa kostar för en student samt 4 barn med SJ Emmaboda-Södertälje skulle man kanske säkert, med nöd och näppe, klara på 4000 kr. MEN, detta skulle innebära att mamman ska klara sig på 6000 kr per månad med kåravgift, studieböcker, kopieringar, ev bussresor, hyra, mat, tv-avgift, telefon och Internet samt ev. en dator. PLUS aktiviteter, mat, bussresor och dyl. med barnen när dom är på besök. Hur i helsicke har egentligen socialförvaltningen tänkt här?!

Socialförvaltningens agerande är dessutom ytterst tveksamt gentemot barnkonventionens artiklar 2,3,5,6,9,16,18,26 och 27. Socialen i Emmaboda borde sluta vara paragrafryttare och försöka se människor och barn bakom sina tolkningar av lagar och regelverk och bli mer flexibla i sitt sätt att möta barn och vuxna.

onsdag 7 juli 2010

Betygen

Det är ju glädjande att se att de rödgröna vänsterpartierna nu backat från sin strikta hållning vad gäller betygen. De föreslår nu betyg från årskurs 7. Det anmärkningsvärda är att de tidigare kritiserade Alliansregeringen för att vilja införa betyg från årskurs 6 och nu själva lägger ett nästintill identiskt förslag. Man kan se det som att man kritiserar grannen för att ha köpt en viss ny bil och sedan går och köper en precis lika dan fast i en annan färg. Det som känns smutsigt i det rödgröna förslaget är att vänsterpartiet precis efter deras gemensamma rödgröna presskonferens går ut och säger att de inte vill ha betyg över huvudtaget. Vad ger det för trovärdighet till hela den rödgröna skolpolitiken? Nada, säger jag...

torsdag 1 juli 2010

Sahlin (s) har givit upp kampen mot Reinfeldt (m)

Mona Sahlin har nu sagt nej till den största och viktigaste valdebatten innan valet. Det handlar om en debatt mot moderaternas Fredrik Reinfeldt dagen före valet som nu Sahlin tackat nej till pågrund av, som hon påstår, har andra viktigare valarrangemang den dagen. Antingen har hon helt förlorat förstånd och förnuft eller så har hon valt helt fel strateger omkring sig. Faktum, hur eller hur, är att signalen är tydlig: socialdemokraterna har givit upp kampen om ett regeringsskifte och Mona Sahlin har definitivt givit upp kampen om att bli statsminister.

onsdag 30 juni 2010

Olovligt bygge utan byggnadsavgift

För några dagar sedan beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar att sänka byggnadsavgiften för ett olovligt bygge från 3 600 till 800 kronor. Alliansen reserverade sig till förmån för att inte ta ut någon byggnadsavgift alls. Många undrar kanske hur det är möjligt att föreslå 0 kronor i avgift för ett svartbygge?

Det är faktiskt inte särskilt märkligt. Det handlar om ett skärmtak på ca 19 kvm som någon byggt helt ovetandes om att man faktiskt behöver bygglov för att bygga ett skärmtak över sin altan. Enligt gällande lagstiftning har man rätt att få bygga ett skärmtak på högst 15 kvm utan bygglov, vilket gör att han byggt 4 kvm för mycket. Detta skulle förmodligen ses som en mindre avvikelse vid en bygglovsansökan.

Jag var ute och tittade på detta skärmtak och kunde konstatera följande; tomten är stor i förhållande till huset, ingen granne kan tänkas väsentligen störas av detta skärmtak med tanke på utsikt, rörelser på den egna tomten, skuggbildning e.dyl. Dessutom blir sikten genomsläpplig. Skärmtaket sticker heller inte ut som något främmande för området som sådant eller i förhållande till anslutande byggnad. Dessutom strider det inte mot gällande detaljplan. Jag hade mycket svårt att förstå hur detta skärmtak skulle kunna vara störande på något sätt. Ägaren har dessutom vid vetskapen om att bygglov behövdes också lagt in om ett sådant och fått betala den sedvanliga bygglovsavgiften.

Med dessa utgångspunkter valde allianspartierna (M, C, FP, KD) i samhällsbyggnadsnämnden att dels anse att åtgärden är olovlig och dels sätta ned byggnadsavgiften till 0 kronor, vilket också är möjligt utifrån gällande lagstiftning. Vad S, V och MP hade för motiv till att ändå ge en byggnadsavgift på 800 kronor är för mig en gåta...

/Jonas Lövgren, (M)
Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

torsdag 17 juni 2010

Landstingsmoderaternas valprogram i Kalmar län

Har nu skickat ut en inbjudan till länsmedia i Kalmar län om en pressträff på landstingets kansli i Kalmar, fredagen den 18 juni kl. 13. Vi bjuder på kaffe och tårta. Valprogrammet innehåller bland annat sänkta avgifter i vården, satsningar på barn och ungdomar, bättre kvalitet, kundbemötande och service för patienterna. Programmet innehåller också satsningar på äldre, en rättvis och jämlik vård, ytterligare uppskärpning av vårdgarantin och en god ekonomi.

onsdag 16 juni 2010

Fotbolls-VM med oljud

Har nu försökt titta på två matcher i pågående fotbolls-VM i Sydafrika. Det förhatliga tutandet i det lokala så kallade instrumentet Vuvuzelan är så störande att man bara blir förbannad. Hellre struntar jag i att följa matcherna och sedan kollar text-tv hur det gick än att lyssna på det där för¤a~~a#% tutandet. Hur står publiken på plats ut med ett sådant fruktansvärt oljud och hur kan man kalla den där tutan för ett instrument?! Vart har all sång och hejjarop tagit vägen?

måndag 14 juni 2010

Sommarjobb

Nu närmar sig sommarlovet och för många ungdomar handlar det om att sluta skolan och börja ett sommarjobb. Då är det ju extra bra att alliansregeringen gått in med riktade extra statsbidrag till kommunerna för att kunna anställa fler sommarjobbande ungdomar. För Kalmar kommuns del handlar det om nästan 670 000 kronor, vilket innebär mellan 100 - 120 extra sommarjobb. Samtidigt har kommunfullmäktige beslutat att fortsätta med förra årets jämställdhetssatsning, den så kallade "brytpraktiken" där 30 killar får möjligheten att sommarjobba inom omsorgen och 30 tjejer inom serviceförvaltningens gatu- och parkskötsel. Men, om jämställdhetssatsningen verkligen blir som man tänkt återstår att se, eftersom denna satsning (trots alla löften i vänstermajoritetens budget) verkar ingå i den ordinarie sommarjobbsatsningen där sommarjobben lottas ut till de sökande. Denna lottning kan innebära att jämställdhetssatsningen inte blir någon jämställdhetssatsning, utan rinner helt enkelt ut i sanden... I så fall går detta löfte samma öde till mötes som många andra gamla vallöften från sittande vänstermajoritet.

tisdag 1 juni 2010

Det är mycket med det jordiska...

Ska man slå rekord i något ska man nog välja politiska vallöften. Denna gång vinner nog den rödgröna röran (s, v och mp) som rört till det lite extra i Landstinget i Kalmar län. I många år har de i sitt budgetarbete haft med att landstinget ska anamma och införa alternativmedicin som behandlingsmetod, men någon specificering av begreppet har de inte kommit med utan hela tiden försökt undvika frågan när den kommit upp. Mest besatta av alternativmedicin är miljöpartiet som har en mer bred syn av begreppet. Man kan ju undra varför den rödgröna vänsterröran valt att mörka sin sjukvårdspolitik i detta avseende, men nu har det kommit fram åtminstonde ett exempel på vad de menar förutom lite zonterapi och det är s.k andlig kirurgi. I både artiklar och insändare försvarar de nu den andliga kirurgin som något heligt för majoriteten att införa i landstingets verksamhet. En upprörd läkare på barnkliniken i Kalmar har polisanmält saken för kvacksalveri, vilket han säkert har rätt i att det är. Det intressanta är dock att den del av hälso- och sjukvårdslagen som talar om att vården ska vara evidensbaserad inte verkar uppskattas av det rödgröna lägret som inte verkar ha några skrupler i att lura människor att tro att andar och spökskalpeller ska kunna göra dem friska. Den rödgröna sjukvårdspolitiken tar steg för steg mot tydlig oreda i sjukvården. Är det inte miljarder i underskott eller skapandet av ojämlik vård i länet så är det spökskalpellerna som får visualisera socialdemokratisk vänsterpolitik när den är som sämst.

söndag 30 maj 2010

Schlager var bättre förr

Schlager var bättre innan muren föll... Grattis Tyskland! Bra låt, men fel låt vann...

torsdag 27 maj 2010

Bravo Gunilla Carlsson (m)!

Efter alla skandaler på Sida sätter nu Gunilla Carlsson och regeringen ned foten och gör något åt alla legitimitetsproblem för det svenska biståndet. Äntligen, får man nog säga. Det visar på handlingskraft, regeringsduglighet och ett stort ansvar över skattebetalarnas pengar. Samtidigt ser man nu till att få ordning och reda i ekonomin för Sida och den nya ledningen ser i alla fall på pappret ut som en ledning skräddarsydd för att få rätsida på både verksamhet och ekonomi. Bra jobbat Gunilla!

onsdag 26 maj 2010

Ensamkommande barn

Jag har precis kommit hem från ett seminarie i Kalmar om ensamkommande barn där jag redogjorde för regeringens syn och politik samtidigt som jag försökte anlägga några lokala kalmarperspektiv på frågan.

Det jag noterar var en rödklädd tant som panikartat började gasta om att migrationsminister Tobias Billström skulle vara en ulv i fårakläder och en förtäckt rasist, liksom alla mina partikamrater och jag själv... Något mer nyanserat kom inte från den extrema vänsterkanten...

Men, frågan är viktig och värd några viktiga perspektiv. Varje vecka kommer nästan 50 barn till Sverige utan sina föräldrar och det är en stor utmaning att ta hand om dessa barn som också ofta kommer från mycket svåra förhållanden. Det är därför vår gemensamma uppgift att ge barnen så goda förhållanden vi bara kan.

Andelen ensamkommande barn har i förhållande till det totala antalet asylsökande till Sverige de senaste åren ökat från 2 procent år 2005 till ca 10 procent hittills i år! Det torde stå klart att det behövs fler kommuner som tar emot dessa barn och de kommuner som redan har avtal måste rannsaka sig själva och undersöka möjligheterna att ta emot fler.

Asylgruppen från Malmö talade på detta seminarie och ansåg att Billström gör helt fel som inte ser till att göra undantag från Dublinkonventionen och skicka tillbaka barn till Malta. Saken är den att denna konvention är en förordning, vilket likställer den med inhemsk lag och några sådana undantag går inte att göra. Däremot finns det klausuler i konventionen som medger möjligheten att inte behöva skicka tillbaka till ett visst land. Snacka om att slå in öppna dörrar av Asylgruppen i Malmö... Dessutom framkom det att det fanns fler länder som inte heller skötte sina åttaganden, däribland Holland, Polen, Italien och Grekland vilket enligt asylgruppen inte heller skulle funka att skicka tillbaka barn till. Saken är den att EU-kommissionen har precis lagt fram ett förslag på en handlingsplan med ett innehåll som ligger mer i linje med hur Sverige har det idag, vilket skulle göra det omöjligt för t ex Malta att inte fullfölja sina åttaganden gentemot de ensamkommande barnen. Asylgruppen från Malmö var dåligt uppdaterade, kan jag tycka och kritiken mot Billström var obefogad...

Övriga talare på seminariet var mycket duktiga och nyanserade och det blev till slut en mycket intressant och givande kväll, en kväll med perspektiv man kommer att ta med sig. Att notera var att Sverigedemokraternas Toralf Alfsson satt på raden längst ned i lokalen och lyssnade. Finns kanske hopp för en mer nyanserad migrationspolitik även där?

Tack Kalmar kommuns medborgarkontor och NBV för en givande kväll!

måndag 24 maj 2010

Till familjens försvar

Det ter sig något märkligt att man kan bli åtalad för att man försvarat sin familj i sitt eget hem mot vårldsbrott. Läser i dagens DN att en våldtäktsman tagit sig in i parets bostad via balkongvägen och börjat våldföra sig på kvinnan. Mannen som satt i annat rum upptäckte vad som pågick och kastade sig över våldtäktsmannen, stoppade våldtäkten och slog mannen med några slag. Nu riskerar den våldtäktsutsatta kvinnans man fällande dom för misshandel. Det vore väl mycket märkligt om man inte ska få försvara sitt hem och sin familj från brott utan att själv bli brottsling! Är det så här behöver nödvänsrätten sannerligen förändras...

tisdag 18 maj 2010

Sveriges högsta patientavgifter i Kalmar län!

Med tung självsäkerhet och helt avsaknad av ödmjukhet konstaterar den rödgröna majoriteten i Landstinget i Kalmar län att de är stolta över att ha höjt patientavgifterna till Sveriges absolut högsta. Alliansen å sin sida konstaterade att de ville sänka avgifterna i vården - för barnens och rättvisans skull.

I valrörelsen 2006 lovade socialdemokraterna att inte höja patientavgifterna, det var de tydliga med. I somras bröt dom löftet när de panikhöjde dessa avgifter. Med detta har den rödgröna röran återigen visat att de svikit patienterna som fått betala mer för att få sjukvård. Detta drabbar de som inte har så gott ställt och det drabbar barn i behov av vård och hjälpmedel med upp till 25 % avgiftsökningar. Samtidigt har S, v och mp höjt skatterna både i landsting och i många kommuner. Resultatet är att de rödgröna skinnar de mest utsatta medborgarna i behov av samhällets hjälp! Naturligtvis kan ni socialdemokrater inte vara nöjda, men ni är så j***a stolta så ni spricker, kan jag tro... Ni är värstingarna i landstingsSverige!

Orättvisan är inte nog där. Tillgängligheten har blivit sämre till besöken, det är en ojämlik fördelning över länet när det gäller att få besök i tid. Beroende på var man bor i länet får man olika vård och olika tillgång på vård. Speciellt markant är detta för barn och ungdomar. Förra vallöftet om höjd kvalitet i psykiatrin var bara tomt snack, ingenting har hänt. Att Anders Henriksson (s) sedan skryter om hur bra ekonomin är gör cirkusnumret fullständigt. Visst ser man ekonomin på kort sikt ser det ganska bra ut med det ackumulerade resultatet, men går man några år tillbaka ytterligare så är det ackumulerade resultatet inte alls bra, utan visar på stora minussiffror. Sanningen är att hade inte den rödgröna majoriteten fått de extra stadsbidragen tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter hade de för 2009 visat på minusresultat... Ja, mycket göms under det rödgröna täcket...

Inte undra på att s-ledamöterna sjönk ned i sina bänkar under dagens fullmäktigedebatt funderandes över sina 17 brutna vallöften av 22... Med tanke på debatten som gick tycker de nog ändå att det är helt ok för storsintheten har väl ändå inget att göra med ödmjukhet?!

Vad medborgarna till sist tycker om de höjda patientavgifterna får vi veta valdagen den 19 september i år. Jag hoppas att väljarna ser igenom de socialdemokratiska kejserliga kläderna och röstar bort det röda ilskna och hjärtlösa alternativet.

s, v och mp säger nej till lönebidragstjänster!

Nu har det märkliga hänt, nämligen att den rödgröna röran i Landstinget i Kalmar län uttalat att man hellre satsar lönebidragspengar på egna anställda med personliga tjänster. Idag finns 6 personer med lönebidrag vid Landstinget i Kalmar län, vilket är ytterst lite med tanke på att det finns närmare 6000 anställda. Lönebidragstjänsterna ska ses som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för människor med nedsatt arbetsförmåga och en åtgärd som kan ge dem en fot in på arbetsmarknaden och kanske också i förlängningen ett fast arbete.

Att Johnny Petersson (v) i sitt svar på Jörgen Anderssons (m) interpellation blandar ihop äpplen och päron gör inte saken tydligare. Han skriver i sitt svar att om man ökar antalet lönebidragstjänster måste anställda med personliga tjänster minska i samma grad. Detta är naturligtvis en grav missuppfattning då det är Arbetsförmedlingen som hanterar och beslutar om lönebidragstjänsterna och hur stor ersättning som ska utgå till arbetsgivaren, vilket kan vara upp till 80 % av lönekostnaden, ibland till och med mer. Besluten sker individuellt och inte genom anslag till en viss arbetsgivare, som den rödgröna röran tycks tro...

Har de inte koll på läget så har de inte... Nu till det märkliga... Vänstern och socialdemokraterna har i riksdag, kommuner och landsting nästan över hela Sverige skrivit motioner om att vilja inrätta fler lönebidragstjänster. Men, i Kalmar län finns ingen sådan vilja...

fredag 16 april 2010

Vulkanisk aktivitet även i politiken...

Har precis lyssnat till Anders Borgs senaste inlägg i den politiska debatten. Den rödgröna vänsterkartellen är på felväg, det råder det ingen tvekan om. Inte nog med att deras politik leder till större orättvisor, mer utanförskap och större ojämlikhet - den leder också till ekonomisk stagnation och ett stort bortfall av nya företag och arbeten. Om detta råder det ingen tvekan. Det man vet är att det råder mycket stor oenighet i den rödgröna bastun när temperaturen skruvas upp av bensinskatter, snabbstopp av kärnkraften och höjd skatt på arbete för ungdomar. Patetiskt ytterligare blir det av att se en liten grupp SSUare stå med megafoner utanför Svenska Mässan i Göteborg, där moderaterna håller sin kommunala rikskonferens, och skriker att "rättvisan är röd" och "jämlikheten är röd" när de själva egentligen står för en politik som skriker att "rättvisan är död, jämlikheten är död"! Deras ord förgiftar dem själva som den värsta vulkaniska partikelsamlingen. Hyperventilerat färsk isländsk luft på burk månde?

tisdag 30 mars 2010

Barn med växelvis boende

Jag är glad att Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun nu tar tag i problemet med att försöka finna lösningar för de familjer som har barn med växelvis boende i annan kommun. Det finns dock ett problem vi står inför med den socialdemokratiska majoritetens förslag till lösningar med att upprätta kostnadsavtal med andra kommuner. Om någon kommun säger nej till sådant avtal löser man bara problemet för de barn som bor i kommuner med avtal om växelvis boende med Kalmar kommun. Det betyder i princip att socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet accepterar att det blir ett A och ett B-lag. Ett A-lag där avtal mellan kommunerna finns och där barnen får rätt till båda sina föräldrar och ett B-lag där det inte finns något avtal och där dessa barn därmed inte får samma rätt till båda sina föräldrar. Detta är ett problem jag inte riktigt är tillfreds med och det vore väl märkligt om Kalmar kommun inte skulle kunna hitta en bra lösning med ett äkta barnperspektiv i centrum...

Rättsläget i dessa fall är något oklart när det gäller kommunernas ansvar för barn med växelvis boende, speciellt i värnandet av den så viktiga arbetslinjen. Lagstiftningen säger att folkbokföringskommunen har kostnadsansvaret för barnen, OM inte särskilda skäl föreligger och enligt SKL är ett sådant skäl just delad vårdnad med växelvis boende, speciellt med långa avstånd. Att ta ut en avgift i två olika kommuner för samma barn vid växelvis boende säger inte lagen något specifikt om, bara att man inte får överstiga maxtaxan i den kommun där barnet är folkbokfört. att ta ut ytterligare ersättning i annan kommun finns alltså inte särskilt tydligt behandlat i nu gällande lagstiftning som reviderades under 2009. Man kan förstå att rättsläget blir ganska osäkert då något sådant fall ännu inte är rättsligt prövat utifrån den nyreviderade lagen.

Hur ska man då egentligen se på denna problematik? SKL visste inte heller riktigt på grund av det allt för oklara rättsläget. Enligt SKL får en kommun där barnet inte är folkbokfört säga nej till barnomsorg för barn med växelvis boende på grund av de särskilda skälen i lagstiftningen, om det finns plats för dem vill säga. Men, vem har då betalningsansvaret om den folkbokföringskommunen säger nej till att avtala/komma överens med den andra kommunen om barnomsorgsplats? I princip skulle en rättslig prövning kunna ge den icke folkbokföringskommunen hela betalningsansvaret på grund av lagen om att man bara får ta ut en maxtaxa i den folkbokförda kommunen och kan i så fall den andra kommunen ta ut en ny specifik avgift av föräldrarna och i så fall hur stor avgift då? Om detta är lagstiftningen väldigt otydlig och skulle behöva förtydligas.

Men, att i detta perspektiv inte som kommun våga börja ta ansvar för barnen med växelvis boende tills dess lagen återigen reviderats är inget annat än ansvarslöst och visar att man absolut INTE sätter barnperspektivet i centrum för de politiska besluten. Istället gömmer man huvudet i sanden likt strutsen som är rädd att se och inse verkligheten som den är. Vi i Kalmar kommun måste kunna hantera och lösa våra egna kommunala problem och i det här fallet verkar nu gällande lagstiftning kunna ge utrymme för kommunen att lösa de problem som gjort att Ada hamnat mellan det stelbenta byråkratiska regelverket och ovilliga systemtänkande politiker.

Jag drev frågan på senaste fullmäktigemötet, men möttes enbart av socialistisk ideologi som sätter makten främst och låter individerna anpassa sig till system och byråkratiska regelverk. Jag å min sida sätter individerna främst och försöker förmå systemet och byråkratin att anpassas efter individerna. Tackar Gud för möjligheten att kunna reservera mig mot dåraktiga beslut...