Följ mig i politiken!

torsdag 30 april 2009

Koppeltvång - hur, var och när?

Jag sitter som vice ordförande i Kalmars samhällsbyggnadsnämnd och vi har nu haft uppe frågan om koppeltvång till behandling. Långa utläggningar om kartor och kriterier ska hundägarna nu lära sig att lägga på minnet, är det några som vill. Jag är inte av den sortens politiker som vill göra det komplicerat för mig i onödan och i denna fråga kan man göra saken ganska så enkel.

Från den 1 maj 2008 har lagstiftningen förändrats och reglerna för att inneha och sköta en hund har blivit strängare. Syftet med lagändringen är att minska problem som beror på bristande tillsyn och skötsel av hundar. Polisen ska kunna ingripa tidigare och mer kraftfullt om någon inte sköter eller ser till sin hund ordentligt. Vid polisiära försöka att fånga in en lösspringande hund som utgör någon form av hot och då hunden inte kan infångas får den skjutas. En lantbrukare med boskap får också skjuta en hund som utgör olägenhet eller fara för boskapen, lika gäller också för en som äger och sköter skog. Den nya lagen går väldigt långt och ansvaret för hundägaren har skärpts betydligt. En hundägare som inte kan sköta sin hund och där hunden utgör en direkt fara för andra kan beläggas med djurförbud, men också riskera ett fängelsestraff i högst ett år. Lagen säger numera tydligt bland annat att "hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter."

Utöver lagstiftningen finns det redan idag lokala ordningsstadgar för Kalmar kommun där det står hur hundägare ska ta ett större ansvar. Där står bland annat följande;
- Hundar ska hållas kopplade inom parker och planteringar
- Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
- Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller på kommunens lekplatser. Under tiden 1 maj till 31 augusti får hundar inte heller vistas på allmänna badplatser.

Jag tycker nuvarande lagstiftning samt nuvarande lokala ordningsföreskrifter är fullt tillräckliga och inga stora komplicerade ändringar med en massa kartbilder och dylikt skulle behövas. Det är så här alliansgruppen i samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar har resonerat och den enda förändringen vi föreslog var att komplettera de lokala ordningsföreskrifterna där det står att "Hundar ska hållas kopplade inom parker och planteringar." Här yrkade vi på att efter meningen lägga till följande: ", samt i anslutning till kommunens motionsslingor och motionsspår." Detta anser vi räcker mer än väl tillsammans med övriga föreskrifter och lagar i frågan om att hålla sin hund kopplad.

Den ekonomiska krisen stabiliseras?

Världens börser är minst sagt svajiga, men på senaste tiden har vi sett att börserna har börjat svaja mindre än tidigare och i vissa fall kanske man ser en början till att de flesta stora börser håller på att stabiliseras. Jag har försökt följa den här utvecklingen under ganska lång tid nu och jag har givetvis också gjort en del egna analyser av läget och det jag just nu är väldigt nyfiken på är vad som nu håller på att hända, svininfluensa till trots... Kommer de största börserna i världen stabilisera sina kriser under sommaren tror jag att vi kan börja se början på en vändning redan i höst och i sådana fall kan vi börja se en uppgång redan under hösten 2010 och får inte svininfluensan så stora proportioner som man befarar kan kanske uppgången till och med komma tidigare än så... Mmmm.... Jag ser faktiskt ganska ljust på framtiden just nu och börsuppgången i går/natten till idag ser jag som att de förstärker det faktum att vi går mot en situation där den globala krisen börjar stabiliseras på ett positivt sätt...

måndag 27 april 2009

Som vanligt inga svar...

Har precis kommit hem från KF och kollar tredje i hockeyn och det gör ju absolut ingen glad. Det gjorde inte kvällens KF heller för den delen. Jag ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s) ang. kommunala bolag som betalar ut föreningsbidrag till föreningar, som dessutom ska vara bolagens motpart i förhandlingar... Exemplet jag använde var Kalmar Hem (helägt kommunalt bolag) som betalar ut 240 000 kronor av hyresgästernas pengar till Hyresgästföreningen. Jag ställde 6 frågor och jag fick bara svar på en av dem och det var om det finns något i ägardirektiven eller bolagsordningen som säger att Kalmarhem ska ge Hyresgästföreningen föreningsbidrag och svaret blev "Nej".

Johan ser detta avtalade föreningsstöd ur ett demokratiskt perspektiv med inflytande över Kalmarhems förvaltning. Jag undrar om hyresgästerna får det inflytandet då, vilken typ av aktiviteter främjar detta inflytande och inflytande över vad? Redovisar Hyresgästföreningen hur de använt pengarna? Om fler föreningar och organisationer skulle vilja arbeta för ökat inflytande och sociala aktiviteter i Kalmarhems bostadsområden, har dom också då rätt att få ta del av detta föreningsstöd? Varför ska ett kommunalägt bolag ge föreningar föreningsbidrag? Vilket inflytande har en hyresgäst i Kalmarhem som inte är medlem i Hyresgästföreningen? Hur många bolag ger ut föreningsbidrag? Ja, frågorna var många men svaren uteblev helt och hållet...

Istället slutade debatten med att Bertil Dahl (v) bjöd in mig till Hyresgästföreningen för ett samtal om deras verksamhet, varvid jag bjöd in Bertil Dahl till en ideologisk kurs i liberal-konservatism, då han verkar helt sakna denna ideologiska kunskap. Kanske skulle han byta parti när han väl blev upplyst? Ja, debatten gick sjögång i detta ärende... Sammanfattningsvis kan man konstatera att jag helt enkelt får söka svar på mina frågor någon annanstans, för kommunstyrelsens ordförande har inte en susning om vad han skulle svara...

lördag 25 april 2009

Malin Wollin klampar runt i klaveret...

Eleverna på fotbollsfruns barndomsskola kände sig sårade av hennes uttalande om hur illa eleverna där sköter sig idag, vilket inte oväntat fick till följd att eleverna bjöd in Wollin till sin skola för att visa att det inte är så dåligt som Wollin i debatten vill göra gällande. Mycket bra initiativ för övrigt, men hur togs det emot av fru fotboll? Hon tror på fullaste allvar att eleverna hon har mitt framför sig har blivit köpta... Vilken käftsmäll mot de elever som tycker att hon har fel i sin bildsättning av skolan och dess elever... Hennes syn är så förnedrande och så fel som den bara kan bli av dagens skola!

Malin Wollin möter en skola där de flesta elever inte mår dåligt, i alla fall inte på grund av skolan och skolmiljön. Hon möter en förändrad skola utan "pissränna" och där eleverna har god disciplin och äter sina måltider tillsammans med sin klass och sin lärare. Hon möter elever som inte tycker att det finns några tydliga roller på skolan, att det inte finns någon som är populärast eller så... Hon möter en skolvärld där kontakten med lärarna har förändrats drastiskt sedan hon själv gick i skolan för drygt 15 år sedan.

Detta möte till trots väljer Malin Wollin att blunda för verkligheten, där hon blir förvånad över att hon inte ser någon som mår dåligt, att hon inte ser någon pissränna och att situationen på skolorna har förändrats... Hon erkänner dock till slut att saker och ting har blivit mycket bättre sedan hon själv var elev, men trots det kvarstår hennes kritik oförändrat - märkligt nog...

Sviker skolan eleverna?

Läste i dagens Barometern att elevassistenterna tycker att barnen de hjälper blir svikna ytterligare en gång när man ska spara in på assistenterna. Mmm... Jag har full förståelse för deras perspektiv, men jag måste ändå säga att om jag tvingas välja sparar jag hellre in på elevassistenterna än pedagogerna. Vad är egentligen viktigast i skolan - pedagoger eller assistenter?

Betalkort eller kontanter?

Nu är bankerna ute och försöker få alla att använda betalkort istället för kontanter när vi handlar. Så länge bankerna tar ut skyhöga avgifter av handlarna är det långt ifrån alla handlare som kommer att göra det möjligt med kortbetalningar och så länge bankerna tar ut en årsavgift för att man som privatperson har ett kort att kunna betala med så talar bankerna med kluvna tungor. Det är dyrt med att inneha ett kort och det är dyrt för handlarna att möjliggöra kortbetalningar, så kontanterna är fortfarande ett väldigt attraktivt alternativ.

Vi kunder gör det hela tiden enklare för bankerna med att vi betalar våra räkningar och göra alla andra bankärenden på Internet och när vi handlar betalar vi oftast med kort, de höga avgifterna till trots. Vad får vi för att vi står för denna service till bankerna? Inte lägre avgifter och inte högre sparräntor i varje fall och inte ens lägre boräntor. När riksbanken är nära nollränta tvingas vi lånekunder att ändå betala förhållandevis höga räntor, vilket gör att bankerna gör miljardvinster på riksbankens försök att öka konsumtionen. När ska bankerna ta sitt ansvar?

Jag är dessutom rädd att bankerna istället för att ta bort sina kortavgifter kommer att belägga kontanthanteringen med höga avgifter för att vi ska acceptera de avgifter vi idag betalar för att använda kort... Inte förvånande om så sker med bankernas slentriana syn på ocker...

torsdag 23 april 2009

Malin Wollin är fel ute

Nu är fotbollshustrun och journalisten Malin Wollin ute i hetluften efter en debattartikel i Barometern för någon dag sedan, där hon spyr sin galla över förslaget om 6 till 9-skolor. Om jag inte såg fel sist jag kollade så är till och med lärarutbildningen formad efter just åk 6 till 9... Men, i alla fall... Fru Wollin baserar sin kritik på tre saker; förslaget skulle kapa barndomen ett år, förslaget skulle inte gynna ett enda barn och om man leker på en högstadieskola blir man mobbad till en våt fläck. Jaha, och hmm... Tänk att en journalist kan göra ett sådant djupdyk i sin grävande förmåga att man kan komma med så mycket konstruktivt till en debatt... Att sedan göra alla skötsamma och duktiga högstadieelever till mobbare och hemska utbölingar är nog ett drag som kommer att visa sig vara allt annat än smart, taktiskt och korrekt... Undrar vad hon har för belägg för sin så kallade konstruktiva kritik? Det verkar onekligen som att fotbollsfrun denna gång helt missat målet...

måndag 20 april 2009

När måste Mona avgå?

Nya opinionsmätningar och nya minussiffror för (s). Nu tappar (s) stort för andra gången i rad. Det är alldeles uppenbart att Mona Sahlin kommer att bli alliansens bästa kampanjmotor i valet 2010. Frågan är bara om (s)-ledningen kommer att låta det gå så långt. När kommer partiledningen kicka Mona Sahlin som partiledare? En berättigad fråga för ett parti i kris...

lördag 18 april 2009

Piratpartiet har fel!

Piratpartiet har nu suttit i en morgonsoffa och uppvisat en oförklarlig oförstelse för den privata äganderätten. De påstår att försäljningen av upphovsrättsskyddat material inte påverkas av nedladdningarna på nätet. Att tro att en pirat som laddar ned en film, en bok eller en musikcd gratis via t ex Pirate Bay helt plötsligt skulle gå in på en site för att betala för det de laddar ned oavsett om filmen kostar 50 kronor eller 150 kronor är bara naivt och faktiskt en aningen blåst. Demokratin och den fungerande rättsstaten behöver den privata äganderätten för att fungera...

Länge leve upphovsrätten!

En ny dag gryr. Ett nyttigt uppvaknande när domen i Pirate Baymålet föll... För alla de "vanliga" författare och musiker som vanligtvis inte gör så speciellt stora pengar på sina alster är domen väldigt viktig, i vissa fall livsavgörande. Annars pratas det nästan uteslutande om giganterna inom produktion, men även dessa har rätt till sin upphovsrätt.

Kritiker till domen så som Piratpartiet, kommunister och andra socialister verkar inte ha förstått vikten av att skilja på vad som är ditt och mitt, ingen respekt för den privata äganderätten. Jag undrar vad dessa kritiker skulle säga om någon av dem uppfinner en produkt, tar patent på den och sedan får höra om någon från t ex Kina som struntat fullständigt i patentregler och lagar och kopierat uppfinningen och börjat massproducera denna utan att ge den som uppfunnit produkten en enda spänn?! Andra jämförelser som skulle kunna göras är att grannen odlar morötter och helt plötsligt får jag för mig att jag vill ha morötter till maten ikväll så jag går helt sonika in och snor min grannes morötter. Jag undrar vad min granne skulle tycka om det?

Det är bra att man från samhällets sida nu sätter stopp för brottslingar som inte kan avgöra vad som är ditt och vad som är mitt. Respekten för den privata äganderätten är en av grundstenarna i en demokratiskt rättsstat och denna respekt måste upprätthållas oavsett om det är på nätet eller inte...

torsdag 16 april 2009

Regeringens vårbudget

Sverige befinner sig i den allvarligaste ekonomiska situationen sedan andra världskriget och regeringens vårbudget kan därför inte ses som en mirakelkur som ska rädda Sverige från dessa kristider, utan mer ses som ett sätt att fortsätta upprätthålla goda offentliga finanser, säkerställa välfärdens kärna och se till att arbetslösheten inte blir bestående även efter lågkonjunkturen.

Alliansregeringen satsar därför nu 11 miljarder redan i år på att hjälpa de arbetslösa. I höstas satsades 27 miljarder och på mindre än ett år har nu regeringen gjort satsningar för de arbetslösa på upp emot 28 miljarder kronor. Detta betyder fler praktikplatser, satsningar på olika sorters utbildning och en stor satsning på de regionala strukturfonderna som kan hjälpa till att skapa nya jobb - även i kristider.

Med dessa satsningar har regeringen ingalunda vikit av från arbetslinjen, tvärtom. Och vill nu socialdemokraterna kalla dessa satsningar för passiva är dom ute på mycket tunn och hal is. Det verkar som att teamet Östros-Sahlin glömt bort att deras egna politik var mer passiv, faktiskt så passiv att bidrag var det enda som mötte den arbetslöse, den sjukskrivne eller den förtidspensionerade. Ett arbete kunde de med sin politik inte skapa. Med regeringens politik har framgångarna varit många på arbetsmarknaden. Fler har gått från utanförskap till arbete. Detta gör därför att Östro(s) kritik mer låter som när en mus piper...

Alliansregeringen har gjort mer på två år än vad den förra (s)-regeringen någonsin lyckades göra för de arbetslösa och utslagna. Men, lågkonjunkturen kommer lägligt för (s) som nu kan upprätthålla sitt gnäll om att regeringen gör för lite, för sakta och på fel sätt. Oavsett vad regeringen tar sig för så kommer (s)-sidan att använda samma robotliknande retorik.

En (s)-regering med Östros-Sahlin i spetsen hade definitivt inte lyckats bättre, snarare tvärtom...

För Kalmar kommuns del får regeringens paket inte innebära att kommunens egna arbete i att strama åt budgeten stannar av, utan att man ser regeringens åtgärder som en tålig stötfångare. (S)-majoriteten i Kalmar har en egen tung läxa att göra och de har lång väg att vandra... Inget sparat i ladorna sedan tidigare som skulle ha kunnat mildra konjunkturnedgångarna och ingen ekonomisk återhållsamhet sedan tidigare, ja de har inte gjort det lätt för sig inte. De har heller ingen bra koll på vad som egentligen behöver göras för att kunna anpassa kommunens alldeles för stora kostym till den kropp den sitter på. Istället för att ta itu med de faktiska strukturella problemen väljer (s)-majoriteten att lappa och laga, vänta och se och hoppas på det bästa medans man sitter med armarna i kors och tror att de vet hur allt är och ska vara. Johan Persson och hans gelikar bör komma ned från sina höga hästar, kavla upp ärmarna och börja jobba för kommuninvånarnas bästa. När ska de börja ta ansvar för sin bristfälliga politik?

torsdag 9 april 2009

Värna högstadieterminologi som inte finns?

Det har under lång tid varit en underligt stor debatt om sjätteklassare som kan flyttas till de 7 till 9-skolor som finns i kommunen. Varför debatteras det här? Jo, kommunen ser nu drastiska elevminskningar bland kommunens åk 7 till 9. Dessa elevminskningar är så stora att de kommer att bli mycket kännbara rent ekonomiskt för kommunen. För att minimera de ekonomiska konsekvenserna av elevminskningen vill man flytta vissa skolors åk 6 till dessa åk 7-9 skolor. Samtidigt ökar kullarna på förskolan, vilket skulle kunna innebära att i skolor med åk 1 till 6 skulle man även kunna inrymma förskoleklasser för att slippa bygga flera helt nya lokaler. Som jag ser det är detta det mest förnuftiga och ekonomiskt mest ansvarsfulla sätt att hantera den situation som nu uppstått. Gör man inte denna förändring finns stor risk att kvalitén på grundskolans undervisning i de högre årskurserna kommer att drastiskt försämras.

Vad är då alternativen? Ja, det har förts fram att man ska flytta elever mellan de s.k högstadieskolorna och en annan är att bygga nya förskolor och samtidigt lägga ner någon högstadieskola.

Hmm... Jag funderar över flyttningen av elever i någon åk 7-9 skola till annan 7-9 skola, men då stöter jag på problemet med att dessa elever kommer från väldigt många olika upptagningsområden som gör att de som redan färdas långt får färdas ännu längre och förmodligen också bryta upp de klasser och kompisskap som de idag är invanda med. Ett annat problem jag borde stöta på är att trots att man flyttar åk 7-9 elever emellan sina skolor kvarstår lokalproblemen, om man inte väljer att riva en skola för att om några år bygga upp den igen när elevkullarna återigen vänder uppåt. Det innebär att man kommer att stå med delvis tomma lokaler eller en ganska så stor skola som man måste varje månad betala en summa pengar för samt se till att underhålla. Då borde inte besparingen som är nödvändig att kunna genomföras och då kommer det med automatik gå ut över kvalitén på undervisning och skolmiljön lärare och elever vistas i. Man skulle kunna förlägga förskoleklasser i den tomma skolan, men då krävs stora ombyggnationer som kommer att kosta ganska mycket pengar. Dessutom tror jag inte det finns några föräldrar som vill placera sitt barn i en "superförskola" som det ju kommer att bli om man bygger om en stor 7-9 skola till förskola med flera hundra barn som ska samsas där. På det sättet tror jag kvalitén för förskolan kommer att kraftigt försämras.

Ett annat alternativ är att kraftigt skära ned på lärare med sannolikt fler lärarlösa lektioner och egna arbeten som följd. En sådan drastisk åtgärd kommer med all säkerhet inverka extremt negativt på utbildningskvalitén och möjligheterna att uppnå uppsatta utbildningsmål.

Nej, jag ser faktiskt ingen bättre lösning på problemen än den som barn- och ungdomsförvaltningens tjänstemän har på förslag, nämligen att flytta vissa sjätteklassare till 7-9 skolor och därmed också utforma en skola i samklang med hur utbildningen för lärare ser ut. Lärare utbildas i just åk 6-9, vilket också betyder att terminologin "högstadium" egentligen inte längre finns. Inte heller kommer undervisningsformen i en sådan skola för sjätteklassarna att förändras och inte heller klassernas sammansättning och förmodligen inte heller den klassföreståndare man har... Dessutom kommer det i ett sådant här förslag att krävas minimala kostnader för ev. ombyggnationer av gamla lokaler, vilket inte kommer att inverka särskilt mycket på planerade och nödvändiga besparingar.

Men, jag förstår att det finns krafter som motsätter sig det mest förnuftiga i dessa tider och som blundar för den verklighet som ligger framför oss. Därför finns det dom som nu försöker förvränga verkligheten och bedriva något slags gerillakrig mot sakernas förhållanden. Det är beklagligt, men i viss mån förståeligt. Men, det innebär också att de har åttagit sig ett stort ansvar uppå sina axlar och frågan är om de egentligen vet vad de ger sig in på... Jag förstår dock deras oror och deras aggressioner mot ett sådant här förslag. Informationen ut till föräldrarna har kanske inte varit den bästa och kommunikationen med de som har den politiska makten att genomföra förändringarna har inte heller varit särskilt bra. Som förälder vill man se tydliga och klara skisser och problemlösningar innan man går med på förändringar för sina barn. Man vill också försäkra sig om att barnen ska må bra i den nya miljön de kommer till och därför är kommunikationen så viktig. Jag skulle nog vilja se att kommunen med tjänstemän och politiker ansvariga för förslaget också tar på sig rollen som goda informatörer och kommunikatörer och samlar alla berörda föräldrar till ett stormöte där de under mötet får ställa frågor, diskutera och komma med farhågor, alternativa lösningar, kritik och beröm och att de efter mötet kanske också får möjlighet att rösta ja eller nej rådgivande om frågan där de kan lägga sin röst och sina synpunkter i en brevlåda påväg ut... För helt klart är det att mer information och kommunikation behövs för att öka förståelsen för den situation som föreligger.

onsdag 8 april 2009

Tennishallen i Smedby

Man kan ju tycka att även tennishallen i Smedby skulle ingå i det enorma paket till idrotten i Kalmar som handlar om i runda slängar över 100 Mkr. Så verkar det dock inte vara... Det är väl alldeles självklart att kommunen har ett ansvar att se till att de fastigheter man äger också hålls i gott skick. Kan inte kommunen garantera detta är det nog inte meningen att de ska äga några fastigheter alls... Men, problemet är dubbelbottnat. Visst måste det väl ändå vara så att klubben som använder lokalen också har ett ansvar att se till att man renoverar och åtgärdar sedvanliga, normala förslitningsskador på den lokal de nyttjar och då kan jag inte låta bli att fråga mig hur det ska vara möjligt att ta en del av ansvaret för renoveringsbehoven när man håller nere priserna så mycket Smedby Tennisklubb gör? Att ta ut 250 kr per termin, 500 kr/år när man i andra klubbar tvingas ta ut 2500 - 6000 kr/år för att täcka sina kostnader för personal, underhåll och materiell är en smula märkligt. Man ligger således flera hundra procent under alla andra i sina avgifter och det kan inte vara rimligt att i det läge gå så hårt fram i sina krav när man inte riktigt städat framför egen dörr... Men åter igen, kommunen har ett stort ansvar att se till att de fastigheter man äger också är i gott skick och kan de inte det, som i detta fallet, finns det ju ett alldeles utmärkt läge att överlåta hela hallen till tennisklubben själva. Det kanske vore nåt?

sossarna och statskassan

Nu har regeringen beslutat att höja statsbidragen för kommuner och landsting för att upprätthålla välfärden i denna djupa lågkonjunktur och kris som råder just nu. Sossarna och vänstern har stått och skrikigt om höjda statsbidrag ända sedan den socialdemokratiska regeringen förlorade makten till alliansen. När de själva satt på makten kunde kommuner och landsting få den ena tunga kostnadsposten i knäet efter den andra utan att man höjde några statsbidrag. Då klagades det inte... Nu har man gnällt sedan hösten 2006 och när man väl får som man vill - höjda statsbidrag - så är inte det heller bra, då ska det gnällas och klagas ändå. Hur tillfredsställer man en sosse eller en vänsterpartist egentligen? Kanske med hjälp av lite bonusar och fallskärmsavtal? Det är dom ju så himla bra på... Frågan är bara hur det kan vara regeringens fel att Anders Henriksson (s) för landstinget i Kalmar län och Johan Persson (s) för Kalmar kommun inte kan det här med ekonomi?! Alla visste att det skulle komma en lågkonjunktur som skulle bli svår och de flesta kommuner och landsting försökte tidigt möta den med att spara pengar i ladorna, dock inte Kalmar kommun där spenderbyxorna behölls på. I Landstinget i Kalmar län var det borgerligt styre förra perioden och då fick de ordna upp ekonomin efter s, v och mp som efterlämnade ett ackumulerat underskott på ca 1,2 miljarder kronor. Då såg alliansen till att underskott blev överskott. Nu har s, v och mp tagit tillbaka styret över landstinget och nu ser vi också att ekonomin börjar gå sämre och sämre. När ska sossar lära sig det här med ekonomi? Och när ska sossar lära sig att det går inte att spendera pengar som man inte har? Och när ska sossar inse att den borgerliga regeringen tar ansvar både för Sveriges ekonomi och välfärd?

A-kassorna är kass...

Nu har många a-kassor börjat bli lite för obstinata för min smak. Tidigare var det en man som gillade att blogga någon halvtimme om dan. Nu verkar det som om metalls a-kassa vill dra in hans ersättning för att han bloggar och därmed inte står till arbetsmarknadens förfogande en halvtimme om dan, även om han väljer att skriva i sin blogg under kvälls- och nattetid. Nu senast handlade det om en tjej som spelade fotboll (uppenbarligen på sin fritid, om hon hade haft ett jobb) och därför anser hennes a-kassa nu att hon inte står till arbetsmarknadens förfogande och tänker dra in hennes ersättning - på grund av att hon spelar fotboll... Detta är rena rama tramset från A-kassornas sida och ett sätt för dom att spara pengar och inte betala ut ersättningar som deras medlemmar har rätt till. Detta undergräver A-kassornas förtroende och legitimitet! Snart får man väl inte gå på skithuset eller bre sig en ostmacka utan att man ska bli av med sin ersättning, för man står ju därmed inte till arbetsmarknadens förfogande om man skiter, käka en macka, titta på nyheterna på tv, går till lekparken med barnen eller sätter sig och läser dagstidningen... Jag har tur som har jobb, men jag undrar vad som händer om man blir arbetslös? Får man överhuvudtaget sova på nätterna om man ska stå till arbetsmarknadens förfogande 24 timmar om dygnet?

tisdag 7 april 2009

Bo bra hela livet
Ja, det här skulle kunna vara ett remissyttrande från allianspartierna i Kalmar kommun om en SOU-utredning/förslag som heter "Bo bra hela livet"... Men, det är det inte...