Följ mig i politiken!

torsdag 25 november 2010

(S) flaggar för höjd skatt?

Under ett anförande på budgetfullmäktige för Landstinget i Kalmar län tog landstingsstyrelsens ordförande, Anders Henriksson (S) upp skattediskussionen och visade en bild på hur låg landstingsskatten i Kalmar län är i jämförelse med några enstaka av honom själv utvalda landsting. Jag gjorde en snabb koll och kunde konstatera att tittar man på de län som omger oss, dvs. Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Östergötland så har medborgarna i dessa län i snitt lägre skatt än vad våra medborgare har i vårt län.

Kronoberg: 31,97%
Östergötland: 31,29%
Jönköpings län: 32.29%
Blekinge: 32,49%
Kalmar län: 32,88%

Med detta i minnet kanske det rent av är så att socialdemokraterna nu börjat flagg för att en höjning av landstingsskatten kommer inom snar framtid, redan under denna nya mandatperioden?

(S) påstår att jag ljuger, men gör jag verkligen det?

På landstingsmajoritetens rödgröna blogg påstår dom att jag ljuger när jag ställer frågan om de rödgröna nu tar första steget mot att lägga ned Oskarshamns sjukhus. Men, ljuger jag verkligen?

Sanningen är den att de hade en bred politisk uppgörelse (beslutad politiskt) om sjukhusens strukturer och uppdrag. Med den nya rödgröna politiken tillåter de en förändring av denna överenskommelse som innebär förändrade förutsättningar för hela akutverksamheten, men inte minst för medicinverksamheten om komplikationer uppstår nattetid. Vad blir då kvar av det sjukhus ni kallar för akutsjukhus? Detta tillåter ni utan politiskt hanterande, vilket gör att ni bryter den breda uppgörelse som tidigare räddat sjukhuset från utarmning. Är inte er nya politik ett första steg mot sotdöd, så säg... Dessutom stavade dom mitt namn fel.

Alliansens politik blir till stora delar verklighet - om några år...

Jag ägnade några dagar åt att kolla igenom mandatperiodens alla interpellationer, frågor, skrivelser, yrkanden och budgetbehandlingar för alliansens del och jämförde sedan resultatet med de rödgrönas budgetförslag som just nu är uppe till behandling i fullmäktige. Jag fann 36 punkter där vår moderata eller allianspolitik helt plötsligt blivit rödgrön politik.

Det har tydligen blivit en vana hos de rödgröna i Kalmar län att av princip avslå alla våra förslag för att senare göra dem till sina egna, om än något sämre än orginalförslagen. Vad blir då kvar av deras egna rödgröna politik egentligen? Visionslösheten har slagit igenom på alla plan och de kallar sin politik för sin och gör sig stolta över de förslag de lägger i sin budget. I själva verket är det stöld av andras gamla förslag. Vilken tur att alliansen finns som kan driva på politiken mot framtiden och visa de rödgröna vilken väg som ska vandras. Nu läggs 29 nya yrkanden från alliansen och man undrar när man ska få se dessa realiseras i någon framtida budget...

Rödgröna röran vill lägga ner Oskarshamns sjukhus?

De rödgröna frångår nu den blocköverskridande överenskommelse som tidigare gjorts om länets sjukhus verksamhet och uppdrag. Nu väljer socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att ta bort kirurgjouren vid Oskarshamns sjukhus och därmed är första steget taget mot sjukhusets nedläggning som riktigt sjukhus. Detta kallar dom i debatten för att utveckla Oskarshamns sjukhus. Det är tydliga avvikelser från det strukturbeslut som tagits tidigare och detta utan en politisk behandling. I debatten skyller dom på bemanningsproblem, vilket tydligt visar att dom låter bemanningsproblemen styra istället för politiken. Detta är inget annat än att gömma sig från sitt politiska ansvarstagande. Ännu en gång ser vi att det politiska ledarskapet brister. Den dolda politikens agenda styr allt mer. Hur gagnar detta demokratin?

Svag satsning på psykiatrin av de rödgröna i Kalmar län

Landstingsfullmäktiges budgetfullmäktige är inne på sin andra dag av debatterande. Alliansen föreslår en satsning på primärvårdspsykologerna med 12 nya. De rödgröna vill avslå detta och istället göra en satsning på 6 primärvårdspsykologer. Det kan tyckas lite onödigt att debattera utifrån denna marginella skillnad, men det får avgörande effekter på medborgarnas tillgänglighet till en primärvårdspsykolog.

Idag går det ca 20 000 invånare per primärvårdspsykolog. I Skåne går det 5 000. Det finns i Kalmar län idag 12 primärvårdspsykologer. En ökning med 6 skulle ge en minskning per psykolog med 5 000 och en ökning med 12 skulle innebära en minskning med hälften, dvs. 10 000. Med andra ord skulle alliansens förslag innebära en fördubblad tillgänlighet för länets medborgare.

Jag har hört att Psykologförbundet säger att Kalmar län har ett behov på 60 nya primärvårdspsykologer. Den primärvårdspsykolog jag pratade med för några dagar sedan sa att det finns ett behov av 24. Det stämmer ganska väl med hur sitationen ser ut i Skåne. Med 24 fler psykologer kommer Kalmar län ner till samma underlag som i Skåne.

Uppenbarligen anser den rödgröna majoriteten i Landstinget i Kalmar län att det räcker med 6 nya tjänster och är nöjda med det. Om de inte är nöjda med denna satsning måste man fråga sig varför man åtminstonde inte kan gå alliansens yrkande till mötes? Handlar det om att de har svårt att prioritera pengar för 12 så kan man dra slutsatsen att de heller inte har kraft nog att prioritera barn och ungas hälsa.

Det är ynkligt att de rödgröna inte kan prioritera det som är viktigt. Behovet av primärvårdspsykologer är akut och väntetiderna är enormt långa. Den psykiska ohälsan ökar dessutom för varje år som går, speciellt bland barn och ungdomar. Att i detta läge inte prioritera denna verksamhet är för mig helt ofattbart.

onsdag 24 november 2010

Vård till papperslösa

Sverigedemokraterna yrkade på avslag för vård av papperslösa flyktingar under dagens landstingsfullmäktigemöte. Retoriken var tunn; "Svensk sjukvård är till för Svenskarna", och "Frågan är allvarligt, den har med landets ekonomi att göra", och "Skälen att de är här kan vara många ... de kan vara här av ren terrorverksamhet". Jag vill bara påminna Sverigedemokraterna om att de papperslösas tillgång till vård är idag både godtycklig och otillräcklig, vilket enligt FN är ett brott mot alla människors lika rätt till bästa uppnåeliga hälsa som ju är en av Sverige ratificerad mänsklig rättighet. När det dessutom handlar om barn till papperslösa som inte får rätt till sjukvård är det ett klart brott mot FN:s barnkonvention, även den ratificerad av Sverige. Så vad är det man EGENTLIGEN debatterar? Vad är det EGENTLIGEN man vill göra gällande med denna debatt från Sverigedemokraternas sida?

Sverigedemokraterna visar sig på landstingsfullmäktige

Under landstingsfullmäktigemötet i Kalmar idag yrkar Sverigedemokraterna bifall till elva av alliansens yrkanden, vilket inte ens är hälften av yrkandena. Utifrån detta drar socialdemokraterna slutsatsen att Sverigedemokraterna är ett högerparti med högerpolitik, ett slags lydparti åt alliansen. Detta är en smula underligt eftersom Sverigedemokraterna bifaller i stort sett hela de rödgrönas budget samt tillsammans med de rödgröna avslår de flesta av alliansens yrkanden. Det torde väl tyda på att Sverigedemokraterna är ett vänsterparti med ideologi och politik åt det vänstra hållet. Detta visar inte minst Sverigedemokraternas ideologiska rötter. Med detta borde punkt sättas för denna pseudodebatt.

Landstingsfullmäktige med märkliga utspel

Jag sitter just nu på landstingsfullmäktige på Brofästet i Kalmar. Budgetdebatten pågår för fullt. Miljöpartiets gruppledare var precis uppe i talarstolen och ville yrka på avslag på alliansens yrkande om att utveckla kulturcheckar för medborgarna i syfte att kultur är hälsa. Miljöpartiet, som talade för hela den rödgröna majoriteten, menade att de inte "förstår det där om kulturcheckar" och förde istället fram viljan att införa kultur på recept likt det som finns för motion på recept. Det stannade inte vid detta utan de vill även föra in kultur på recept i hälsovalet, men den enskilde skulle själv få ta hela kostnaden. Då undrar jag vad poängen är att föra in det i hälsovalet för hur ska det egentligen gå ihop? Att inte förstå det där om kulturcheckar är en sak, men att förstå vad man själv säger är en annan som kanske handlar om en respekt, inte bara mot sig själv utan också mot medborgare förslagen är riktade till. Den politiska ansvarslösheten från Miljöpartiet och de rödgröna är väldigt obekväm.

fredag 19 november 2010

miljöpartiet och kärnkraften

Sitter på regionförbundets styrelsemöte i Västervik och har precis lyssnat på en mycket intressant föredragning om 4:e generationens kärnkraft, där kärnavfall som idag skulle lagras kan återanvändas till att producera energi ytterligare 5000 år och därmed också kraftigt halvera lagringstiden för utbränt kärnbränsle. Har det hänt så här mycket på så här kort tid vad händer inte då om 50 till 100 år?! Jag tror man kan lösa kärnavfallsfrågan på ett helt annat sätt som gör lagringstiden kortare och där mer och mer av avfallet kan återanvändas. Nya kyltekniker utvecklas och kärnkraften kan säkert bli en sådan hållbar energikälla som även miljöpartiet kan komma att till slut förespråka. Då krävs större satsningar än idag på forskning och utveckling. Miljöpartiets Acko Karlsson valde att retorisera kring frågan för att vara emot att utbildningsreaktor etableras i Oskarshamn och kärnkraften i allmänhet. Men, hon ska inte tro att hon löser miljöproblemen genom att snabbavveckla kärnkraften med det oundvikliga resultatet att öka importen av el baserad på kol och olja. Kärnkraften behövs och jag tror att om 100 år är nog kärnkraften den enda riktiga energiproducenten av ren och helt miljövänlig energi. Experimenten med vindkraft o.dyl. handlar idag och i framtiden om småskalighet och kommer nog att vara energigivande komplement, utan att vara i närheten av dominerande.

lördag 6 november 2010

Veckans V75-system 6/11-2010

Eftersom det har blivit något fel med uppdateringen av min hemsida så får jag publicera veckans V75-system här istället, tills hemsidan är fixad. Sedan kan ni läsa om mina V75-tankar på http://www.vinnav75.se/. Först hittar ni mitt stora system och nedanför det mitt lilla. Lycka till!

Här är mitt stora V75-systemförslag:

Veckans säkraste spik måste vara Viola Silas i avdelning 1. Stall Fredrik tror själva att hon blir svårslagen. Hittills har ingen konkurrent kunnat mäta sig med henne, när hon är frisk och det är hon, faktiskt i dunderform. Hon kan bara inte förlora nu heller.

I avdelning 2 kan det bli lite klurigare. Raja Mirchi är inte att lita på och vad som helst kan faktiskt hända. Missar Mirchi i både start och med ryggar är loppet helt öppet. Den häst som hamnar tidigt i dödens får ett långt och tungt upplopp, och det kan faktiskt bli Raja Mirchi denna gång. Favorit i fara alltså! Jag streckar därför på med 5 hästar i detta lopp. Kadett C.D. är inte helt i form, men är alltid ändå en mycket stark hingst. Han kan fixa segern med ett utomordentligt bra spår i andra. One too Many är en annan intressant häst som tagit strider mot Raja Mirchi förr och gjort det på strålande sätt. Nu har han ett fint spår i fjärde som kan ge honom den resa han vill ha. Orecchietti har utvecklats enormt snabbt och blir bara bättre och bättre. Han har fått ett utmärkt läge för ledningen och eftersom han är lite stänkrädd så kommer han definitivt söka ledningen och får han den går han där. Han kommer inte att släppa utan en hård kamp. Lord Mirabelle är en fin häst som jag sätter stora förhoppningar till. Han funkar från de flesta positioner och är under snabb utveckling. Han är snabb ut och kan hålla tempo.

I avdelning 3 kommer min andra och sista spik. Triton sund får tipset. Hans form är starkt på G och jag tror på en arbetsseger som det vanligtvis är när Triton vinner. Anledningen till att jag inte tror på Iceland är att han är inne i en formsvacka och han har fått ett lite sämre spår denna gång. Trots att distansen denna gång passar honom bättre, får han nog svårt mot en hårt arbetande Triton.

Avdelning 4 blir intressant och jag höjer ett varningens finger för favoritflopp. Aisle Stand debuterade i somras och har gjort en raketkarriär som någon gång till slut måste få ett bakslag. Senast såg hon faktiskt lite sliten ut efter loppet, vilket är anledningen till min varning. Cruise Speed är en stark och stabil häst. Hon har här ett eminentläge som kan innebära ledning från start till mål. Canaka B.F. är en gedigen och urstark häst som senast blev tvåa bakom just Aisle Stand. Rykten säger att hon ska gå barfota runt om och från ett bra spår har hon kapacitet att utnyttja det långa upploppet där hon kan avgöra i tuff kamp över mållinjen. Nice Kronos är en riktig rysare. Hon är en sådan fin och stark häst som gör att spåret inte behöver innebära några stora problem. Blir det tempo i loppet, vilket jag tror det blir så har även hon kapacitet att avgöra i det långa upploppet. Hon är en riktig spurtare och tar säkert ned många till slut.

Avdelning 5 kan också skrälla. Ridgehead Cahore är en favorit i fara då han ofta galopperar och då också förlorar. Men, när travet stämmer så är han oslagbar. Det gör att jag inte vågar spika. Jag tar med 5 hästar. Global Journey är säkert med i segerstriden. Gick senast ett tufft lopp och borde faktiskt ha vunnit, men räckte inte ända fram. Han inledde dessutom med 1.07/500! Har definitivt kapacitet att vinna här. Persos Seaman är annars värsta motståndet till Cahore. Han har en riktig toppform och satt fast senast med alla krafter sparade i mål. Från detta spår får han sannolikt startsnabba ryggar att välja på och med en sådan resa kan upploppet bli en bekväm resa i mål. Denna gång kan han få fritt utlopp för sin dolda energi. Avanto går på alla distanser och trots bakspår på 1640 meter måste han räknas. Han är stark nog att med rätt resa ta ned många i det långa upploppet. Han har form för att skrälla ordentligt. Ulana Cape är går bättre bakifrån och får från sitt spår en mycket bra smygresa. Hon har dessutom hittat formen och med Per Lennartsson i sulkyn går hon bra varenda gång. Hon måste räknas och kan komma bland de tre. Trevlig skräll för chanstipparna.

Jag litar inte heller på Sebastian K. som favorit. Visserligen är han en allroundhäst, men om Lufti kör honom i ledningen, som han säger att han ska, så kan det innebära problem på upploppet med sinande krafter. Sebastian är bäst när han får gå bakifrån i bra ryggar. Visst har han formen på topp, men han har svikit förr när det gäller- sprintermästerskapets final och i ett derby. Detta gör att jag inte litar helt på honom som favorit. You Bet Hornline är snabb från start och kommer att kämpa om ledningen med Sebastian K. Även Hornline är bäst om han får gå i ryggar, men nu annonseras ledningen från start. En sådan kamp från start kan visa sig ödesdigen när krafter behövs i upploppet, vilket gör att jag även varnar för att hålla You Bet Hornline för favorit i loppet. G.H Nemo är en annan häst som kommer att ta upp kampen om ledningen från start. Hästen har formen och har haft krafter sparade i mål vid sina två senaste segrar. Väljer även han att ta upp kampen om ledningen så är loppet så gott som vidöppet. Jag tar därför med Alvena Pampas som har formen på G och blir bara bättre och bättre. Pampas går från alla positioner och har gjort de senaste loppen mycket bra. Han kan mycket väl vara med i striden och blir i så fall en bra skräll. Japanese Face har en mycket stark spurt och med rätt ryggar kan han mycket väl vara en vinnarkandidat vid upploppet. Monster Drive får man aldrig glömma bort, inte ens från spår 12. Han gör bra ifrån sig varenda gång. Han är nog veckans bästa skrällchans!

I sista avdelningen vinner nog Eliott Hall. Det enda som skrämmer är hans benägenhet till galopp i start, men i detta gäng blir tempot nog lite långsammare, vilket skulle kunna gynna honom och undvika galoppen. I sådana fall bör han vinna. Men, på grund av galopprisken väljer jag att ta med ytterligare 4 hästar. Global Limousine har toppform och gillar distansen. Maxwell Mayday har även han toppform. Ledningen blir det inte tal om utan får inrikta sig på ett lopp i bra ryggar. Senast hade han krut sparat i mål. Tarpoon Bris har fått ett utmärkt spår för sin kapacitet. Han kommer sannolikt till spets och väl där kan han mycket väl leda ända in i mål. Nu blir det ny kusk, vilket kan vara ytterligare en gnista som tänds. Korok har en gryende form och får förnyade krafter under vinterhalvåret. Hans tid är nu. Bra spår för duktige Per Lennartsson, ett bra skrälltips!
Således blir veckans V75-system följande:
V75-1: 2
V75-2: 3, 4, 2, 1, 5
V75-3: 2
V75-4: 2, 6, 1, 12
V75-5: 9, 1, 6, 3, 10
V75-6: 2, 4, 3, 12, 10, 9
V75-7: 12, 5, 10, 2, 3
Lycka till!

Här kommer således mitt lilla V75-förslag:
V75-1: 2
V75-2: 3, 2, 4, 1, 5
V75-3: 2
V75-4: 2, 1, 6, 12
V75-5: 1, 9, 6, 3, 10
V75-6: 2, 4, 3,
V75-7: 12
Lycka till!