Följ mig i politiken!

torsdag 26 november 2009

Socialdemokraterna har misslyckats fundamentalt!

Socialdemokraterna slår sig för bröstet för att de skapat så bra ekonomi och gjort så mycket bra. Landstingsfullmäktiges debatt fortsätter... Men, det framkommer nu med all tydlighet att det lilla överskott som kan redovisas i år beror på att Landstinget i Kalmar län fått extra pengar från den goda alliansregeringen och utan dessa pengar hade underskottens tid varit verklighet - igen.

Den långsiktiga trenden visar på nästan 1 miljard kronor för socialdemokraternas regeringsperiod de senaste 15 åren. Resultatet för den kommande perioden blir -135 Mkr och alliansregeringen räddar resultatet nästa år med ökade statsbidrag på ca 150 miljoner kronor. Redan nu kan man skönja att periodens underskott kommer att bli än mer med tanke på att de räknar med att förvaltningarna ska klara budget, vilket de inte gjort de senaste mandatperioderna. Detta kallar socialdemokraterna för ansvarstagande...

Samtidigt försvarar s, v och mp höjningarna av patientavgifterna som blir sveriges högsta. Detta kommer endast att leda till 32% fler frikort och höjningen beräknas inte ge några ökade intäkter, utan endast en mindre efterfrågan på vård. Det osar panik i den röda politiken och det totala politiska misslyckandet börjar bli ett faktum.

s, v och mp har inte lyckats skapa en enda nyhet eller lyckats lösa ett enda problem under sin mandatperiod, tvärtom har de skapat fler problem och några exempel är jämlik vård, sjukresor, familjecentralerna och demensvården... Avsaknaden av ledarskap, visioner och initiativkraft är akut och dessa resultat måste innebära en smärtsam valförlust nästa år, om förnuftet får gehör...

Socialdemokraterna sa nej till familjecentraler

Ledande företrädare för den socialdemokratiska majoriteten i Landstinget i Kalmar län har tidigare varit ute och pratat mycket och vackert om hur viktigt det är med familjecentraler och vilken fördel detta är i samverkan med kommunerna. När det nu blir skarpt läge och de ska rösta om alliansens förslag att fortsätta inrättandet av familjecentraler i länet så skakar deras röda knän och ett darrande nej viskas fram över den röda delen av församlingen. Återigen visar socialdemokraterna upp sitt rätta jag och förtroendet och tilliten minskar för deras politik dag för dag. Brist på ledarskap och initiativtagande är ett förnamn på ett mycket större problem för majoriteten, nämligen visionslösheten och verklighetsförankringen. Förlorar de valet har de själva bidragit till att slå undan benen på sig och sin elefant till samarbetspartners.

Jag blir rädd för socialdemokratisk sjukvårdspolitik

Med tanke på att socialdemokraterna och miljöpartiet försöker mörka vad de egentligen vill med Västerviks sjukhus blir jag orolig för deras egentliga syfte. S-kongressen öppnade upp för privat sjukvård med vinstintresse utan att göra någon åtskillnad om det handlade om sjukhus eller vårdcentraler eller någonting annat. Miljöpartiet var ute i valrörelsen 2006 och sa att de ville privatisera Västerviks sjukhus. Jag är nu orolig att socialdemokraternas syften med kritiken mot alliansen och att deras dimhöljda röda slöja nu kommer att mynna ut i att det är socialdemokraterna med hjälp av miljöpartiet kommer att sälja ut Västerviks sjukhus. Det vore klokt av alliansen att i landstingsfullmäktiges budgetdebatt yrka på att Västerviks sjukhus inte ska säljas ut. Kommer (s) och (mp) att avslå det också? Osäkerheten och ororsmolnen svävar som en osalig ande över frågan...

Är (s) och (v) överens om sin valplattform att privatisera?

Sitter på landstingsfullmäktigemötet i Kalmar län och börjar bli mer och mer fundersam över vad socialdemokraterna egentligen vill med sina egna kongressbeslut de tog för någon månad sedan.

Ylva Johansson skriver på socialdemokraternas egna hemsida direkt efter s-kongressen att "partistyrelsen fick gehör för att det nu är dags att fokusera på kvalitet före driftsformer" ... "det bör nu stå klart att socialdemokraterna inte är ett parti som är emot valfrihet när det gäller privat eller offentlig drift".

I Dagens nyheter kunde man den 14 september läsa att socialdemokraterna inte vill ha någon lag mot att privata företag gör vinst på skol- eller vårdverksamhet" ... "vi tror inte på en lagstiftning som förbjuder vinst eller vinstuttag utan vi vill istället se högre kvalitetskrav", säger Ylva Johansson (s).

I protokollen från s-kongressen kan man om vårdbesluten bland annat läsa att "valfrihet och delaktighet ska vara självklara delar av vår välfärd. De ha ett värde i sig och ger medborgarna möjlighet att påverka kvaliteten och innehållet i välfärdstjänsterna. Olika utförare kan berika välfärden".

Ja, en moderat hade inte kunnat säga det bättre själv... En sak är dock noterbart och det är att s-kongressen tar privatiseringarna till ytterligare en nivå när de säger att privatiseringarna har ett värde i sig. Den borgerliga alliansen i Landstinget i Kalmar län skriver precis tvärtom, att en "mångfald av vårdproducenter är inget mål i sig".

Med detta kan jag konstatera att socialdemokraterna gjort en tydlig kursändring i socialdemokratisk vårdpolitik. De säger inte längre nej till privatiseringar inom den gemensamma välfärden och de kan till och med tänka sig att tillåta vinster för dessa privata vårdföretag.

Socialdemokraterna resonerar inte heller i termer om att undanta någon offentlig verksamhet i sin iver att privatisera vården, vilket gör det en smula märkligt att de nu gör en så stor sak av Västerviks sjukhus när de själva har öppnat dörren för sådana privatiseringar med vinstgivande intressen.

En fråga jag vill ställa till socialdemokraterna är när Ylva Johansson (s) säger att socialdemokraterna vill se högre kvalitetskrav för den privata verksamheten. Frågan måste då bli: Vill socialdemokraterna ställa högre krav på den privata verksamheten än på den offentliga? Borde inte kvalitetskraven ställas utifrån patienternas behov, oavsett driftsform? Vården ska väl vara behovsstyrd, eller?

Till vänsterpartiet vill jag ställa följande fråga: Hur ställer Ni er till en gemensam valplattform tillsammans med socialdemokraterna där innehållet är viljan till privat vård med vinstintressen? Jag har i detta svårt att tro att vänstern kommer att liera sig med socialdemokraterna i valplattform som handlar om sjukvården... Sprickan mellan (s) och (v) borde därmed vara ett faktum.

Miljöpartiet mörkar sina syftet med Västerviks sjukhus!

Just nu pågår landstingsfullmäktige i Kalmar och debatten om mångfald och alternativa driftsformer pågår. Alliansen får mycket tuff kritik från vänstermajoriteten, speciellt från miljöpartiets Akko Karlsson.

Vad Akko då inte tänker på är att hon gick ut i Västerviks Tidning i valrörelsen 2006 och sa att hon kunde tänka sig att privatisera Västerviks sjukhus. Samtidigt kritiserar hon alliansen för att vilja sälja ut det, trots att alliansen vid åtskilliga tillfällen i media och fullmäktigedebatter har sagt att man INTE vill det. Socialdemokraterna anser då att alliansen ljuger och verkar under en hemlig agenda.

Akko bekräftade dock att hon sagt sig vilja privatisera sjukhuset och det gjorde hon i en kommentar på Västviks Tidnings hemsida igår. Hon försöker släta över sin åsikt med att dölja detta faktum med ett tomt resonemang om landstingsmajoritetens utformande av policy för vårdavtal och rekrytering av personal. Vad hon i grunden tycker, går stick i stäv med vad hennes egen majoritet nu tycker och stick i stäv med hennes egen kritik mot alliansen, en kritik som dessutom är ren och skär lögn.

Hade jag varit sosse eller miljöpartiskt hade jag varit ytterst försiktig och ödmjuk i debatten om alternativa driftsformer för att undvika kasta sten i glashus...

torsdag 12 november 2009

Vaccin i massor, men vissa blir utan

Läste i OskarshamnsTidningen idag att man särbehandlar privatanställd vårdpersonal i förhållande till landstingsanställd. Det rör sig om ett privat behandlingshem som inte fått vaccinering för sin personal när landstingsanställd personal med motsvarande uppgifter fått vaccinering. De privatanställda hänvisades istället till den allmänna vaccineringen som kommer igång någon gång mellan v.48-50. I det här fallet fick det privata behandlingshemmet även tjata sig till vaccin för sina riskgruppspatienter. Denna diskriminering kan inte vara korrekt ur hälso- och sjukvårdslagstiftningen där det tydligt meddelas att alla ska ha rätt till sjukvård på lika villkor. Man kan inte låta bli att undra om det verkligen ska gå till på detta sätt nästa gång en pandemikris slår till och kanske till och med med större dödlighetsgrad än denna svininfluensa? Nä, detta kan inte vara acceptabelt!

torsdag 5 november 2009

Märkliga vändningar

Borstade tänderna på min son igår och upptäckte att en tand blivit grå. En sån tornado som han är kan det inte vara konstigt att han går och slår sig på tanden också... Men, för säkerhets skull ringde jag folktandvården för att kolla om det är något särskilt man ska hålla koll på. I telefon fick jag veta att vi skulle hålla lite koll på olika saker, men att det inte var nödvändigt att göra ett besök hos tandläkaren. Lade på luren och kom på att jag glömde fråga en annan sak. Tittade på eniro.se igen och slog numret. Råkade då slå numret till en annan folktandvårdsklinik. För att det inte skulle bli pinsamt med att ställa en fråga som vederbörande inte kunde sätta i något sammanhang berättade jag återigen hela historien och fick då veta att detta bör kollas upp på kliniken av en tandläkare så att den "riktiga" tanden under möjlktanden inte var skadad eftersom dess rötter ligger alldeles intill varandra. Så fick jag en tid för ett besök.

Det är ju faktiskt så att man undrar lite varför det är sådan skillnad mellan vilken tandläkarmottagning man kontaktar, båda är ju trots allt folktandvården... Varför bedömer en detta allvarligare än den andra? Och vad skulle hända om det nu visar sig att besöket hos tandläkaren skulle vara nödvändigt och den ena kliniken inte erbjöd ett sådant besök? Ja, den här situationen kräver lite tankeverksamhet och framför allt ett svar på varför man gör så olika bedömningar... En märklig vändning av en felringning...

onsdag 4 november 2009

Nya konstigheter från mp

fortsatt budgetdebatt... mp talar nu om vikten av familjecentraler samtidigt som dom fattat beslut om att inte inrätta fler... Vad sysslar dom egentligen med?

mp ute på tunn is igen

budgetdebatt... mp talade precis om vad kommunsamverkan är och deras kompetens stäcker sig till folkhälsopolitisk plan och familjecentraler. Tror inte riktigt de egentligen har någon koll på vad kommunsamverkan egentligen innebär...