Följ mig i politiken!

tisdag 31 maj 2011

Barnfamiljerna kommer förlora tusentals kronor med (S)-politik

Landstingsfullmäktige i Kalmar län kommer att höja skatten med 25 öre från och med 1 januari 2012. Det beslutade S, V och MP. Man höjer skatten, inte för att förstärka vården utan för att utöka kollektivtrafiken! Pengarna ska inte användas förrän 2014, 4 år senare. Man förstår att (S) höjer skatten på detta sätt för att slippa en skattedebatt i valrörelsen 2014 och därmed gör dom allt för att mörka sin politik och kostnaderna för en helt vanlig småbarnsfamilj. Denna familj kommer att förlora 1200 kronor per år om de är normalinkomsttagare. Att ta ut skattehöjningen i förtid gör att samma barnfamilj får betala 4800 kr extra i skatt. Detta är skandal och ett kortsiktigt tänkande utan tanke och ödmjukhet. Underlaget för beslutet är dessutom fullständigt undermåligt och skapar bara fler frågor än svar. Hur kan ett ökat resande ge fler invåndare? Vad grundar man det på? KLT har idag en täckningsgrad på endast 40% samtidigt som det saknas en utredning om alterantiv kostnadstäckning till skattehöjningen. Istället kommer skattehöjningen att förstärka landstingets överskott än mer och därmed tas från medborgarna för att sättas in på landstingets bankkonto. Detta är inget annat än en urspårning av dignitet.

Mörkret sänker sig över landstingsfullmäktige...

När ordförande i revisionen bad fullmäktigepresidiet om att få komma med viktig information och sakupplysningar i ärendet kring KLT, ambitionsökningen av infrastrukturella satsningar och skattehöjningen sa fullmäktiges ordförande nej, på grund av att det skulle onödigtvis kunna innebära en massa överklaganden och sådant. Jag kan bara konstatera att det dimhöljda mörkret sänker sig över landstingsfullmäktige och snart vet ingen vad det egentligen är för beslut man förväntas fatta...

Mer kollektivtrafik ger högre skatt

Ingen är väl emot en bättre kollektivtrafik genom Kalmar län? Ingen är väl heller emot att att kollektivtrafik får kosta mycket pengar från det gemensamma? Men, är man positiv till att höja landstingsskatten för att bekosta nya investeringar? Detta måste ses ur perspektivet att man:
1. Tar ut en skatteökning från och med 1/1-2012 trots att den inte ska användas förrän under 2014.
2. Ingen har någonsin tittat på alternativa finansieringslösningar.
3. Ingen har djupdykit kring frågan och utrett om och i så fall vilka satsningar som är strategiska och hållbara, utan man väljer att famla i blindo.
4. Inga svar har presenterats kring vad de extra skattepengarna för den tidigarelagda skattehöjningen ska användas till.
5. Ingen verkar tänka på den svåra ekonomiska situation många arbetslösa och låginkomsttagare befinner sig i. En höjd skatt med 25 öre per 100-lapp kan betyda skillnaden mellan självständighet och tvingad att förlita sig ekonomiskt på någon annan.
6. Ingen tänker låta kommunerna få säga sitt om skattehöjning för utökad kollektivtrafik.
7. Ingen strategi verkar finnas när man gör dessa stora satsningar innan det blir klart med hur de nya regionerna kommer att se ut inom kort. Hur effektivt är det?
Detta kallar inte jag för att ta ansvar! Detta är inget annat än en skandal! S, v och mp i Landstinget i Kalmar län borde skämmas!

Hur många mål har majoriteten egentligen uppnått?

I årsredovisningen för Landstinget i Kalmar län kan man läsa om hur det gått med uppsatta mål. Majoriteten säger sig vara väldigt nöjda med sina verksamhetsmått, mål och politiska arbetet. När man bryter ned och titta på vart och ett av målen ser man att av 49 mål har man bara nått 13 mål. Tja, man undrar ju vad det är att skryta med?

4 av 10 miljömål har uppnåtts

Miljöpartiets Jessica Rydell skryter i talarstolen om att man är så duktig på miljöpolitik i landstinget. Men, bara 4 av 10 miljömål kan anses uppnådda. Tja, man undrar vilken miljöpolitik de syftar till?...

Landstingsfullmäktige i Borgholm startat...

Idag skiner solen i Borgholm och sommarvärmen finns både ute och inne. Landstingsfullmäktigemötet har precis börjat och idag väntas tuffa debatter, inte minst om en förestående skattehöjning. Andra intressanta debatter att vänta är årsredovisningen, tilläggsbudgeten och ett par medborgarförslag. Följ med på min uppdatering under dagen...

måndag 2 maj 2011

Bin Laden fick vad han förtjänade!

Äntligen! Usama Bin Laden är död, skjuten, avrättad... Världen har förlorat ytterligare en ondskans företrädare. Till Usama vill jag bara säga, välkommen till helvetet och smaka din egen medicin - skärselden. Tack USA!