Följ mig i politiken!

torsdag 29 november 2012

S & V har inte råg i ryggen...

S och V i Oskarshamn har gjort ett smutsigt påhopp på moderaten Göte Pettersson som länge kämpat för att få en bra och effektiv primärvård i Oskarshamn genom att förlägga samtliga tre hälsocentraler under ett och samma tak och som ska kunna fungera som tre separata enheter om man så vill det. Detta gav han uttryck för i landstingets budgetdebatt och genast gick S och V ut och påstod att han vill lägga ned två hälsocentraler, vilket inte är sant över huvudtaget. Det visar bara att S och V inte har råg i ryggen att möta goda argument med andra goda argument utan istället på detta smutsiga sätt. Skäms på er!


onsdag 28 november 2012

Avslag som förvånar

Det avslag från S, V och MP-majoriteten i Landstinget i Kalmar län som jag blir mest förvånad över är det som handlar om tidbokningssystemet. Alliansen vill göra det möjligt för människor att boka en läkartid med upp till tre månaders framförhållning. Detta säger majoriteten nej till. Låt mig ta ett exempel: I familjen Johansson finns en pojk i tonåren som har problem med ackne. Familjen ska ut på en långresa utomlands eftersom pappan har ett resande jobb och just denna gång vill han ha med sig sin familj då han ska vara borta i en och en halv månad. Paret Johansson har tänkt att de får se hur sonens ackne utvecklas när de ska till ett varmare land, men de vill ändå kolla upp åkomman på en hälsocentral/vårdcentral/familjecentral. De vill därför ha en tid hos läkaren till hemkomsten. När de ringer hälsocentralen blir de nekade en tid då schemaläggning o.dyl. aldrig läggs så långt i förväg och de ombeds att återkomma när de kommer hem. Frågan dyker då upp, varför kan de inte boka tid så här långt i förväg? Är det rimligt att landstingets service och bemötande inte sträcker sig längre än någon dryg vecka i förväg? Är ett sådant kundperspektiv rimligt? Nej, givetvis inte. Vi befinner oss år 2012 och skickar ständigt folk att bo ute i rymden och vi kan titta på vårt favoritprogram på TV via exempelvis SVT-play precis när vi själva vill. Ska vi då inte kunna boka en tid på hälsocentralen sju eller åtta veckor i förväg? Anskrämligt dåligt säger jag... En initiativlös, orkeslös och bedövad majoritet borde avgå och ge plats åt en politik som är framtidsinriktad och som vill förnya, förändra och förbättra.

Handlingsförlamning av (S)

2006 fattade landstingsfullmäktige i Kalmar län ett beslut om att införa samlade palliativa vårdplatser vid länets samtliga sjukhus. En fråga som borde ställas till Lena Segerberg (S) är varför detta ännu inte har genomförts i Västervik? Majoriteten har haft snart 7 år på sig och ingenting har ännu hänt. Det är väl alldeles självklart att dessa samlade platser även ska införas i Västervik och lika självklart är det att det finns särskilt utbildad personal med palliativ kompetens som ska kunna möta äldre människors behov, både vad gäller psykiska, fysiska, medicinska, sociala och existentiella behov. Men, uppenbarligen anser inte den sittande politiska majoriteten att detta är en viktig fråga när de avslår Alliansens goda förslag. Detta är bara att beklaga. Detta fortsätter kräftgången för utvecklingen av den palliativa vården i länet. Hur kan man acceptera det? Obegripligt!

(S) säger nej till vårdcoacher!

Svårt sjuka människor kan ibland ha det svårt i mötet med vården. Inte bara det att de är väldigt sjuka, utan också att tänka på vilka rättigheter man har, hur man bli bemött m.m. Det gäller att ALLA, även väldigt sjuka, ska kunna navigera rätt och få information, stöd, förståelse och känna trygghet i mötet med vården. Detta skulle kunna innebära att den självuppskattade livskvaliteten ökar, tryggheten ökar, förståelsen och informationen om sin sjukdom ökar och i slutändan kan detta innebära att man slipper onödiga inläggningar på sjukhusen, vilket i sig sparar pengar som kan läggas på mer av annan vård. Även besöken på akutmottagningarna skulle kunna minska för denna patientgrupp. Detta visar åtminstone de utvärderingar som hittills gjorts av införandet av s.k. vårdcoacher som införts i bland annat Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och i Norrtälje. Denna funktion skulle kunna ge samma önskvärda effekt även i vårt landsting och det är väl värt att pröva. Alliansen i Landstinget i Kalmar län föreslår en sådan här aktiv hälsostyrning. S, V och MP säger nej. Det är dags att tänka lite offensivt och våga hoppa på det tidiga tåget ibland och min vädjan till majoriteten är att se till att ta sådana här goda reformer till sig och omgående se till att genomföra de för att göra vården bättre, mer human och mer effektiv för de människor som idag är mycket svårt sjuka. Varför säger över huvudtaget någon nej till ett så här bra förslag?

Hemlig lista på besparingar i sjukvården

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5361690

(S) säger nej till en modern ambulansorganisation

Tre och en halv minut längre väntetid på en ambulans vid en stroke kan vara ett val mellan liv och död. Tre och en halv minut längre väntetid vid en hjärtinfarkt kan innebära ett onödigt dödsfall. Kalmar län är ett av de ambulanstätaste länen i Sverige, men trots det kan en extra väntetid på tre och en halv minut innebära att ett liv avslutas i onödan. Ja, ni läste rätt - i onödan. Tre och en halv minut är nämligen den tid det skiljer mellan en beredskaps- och en jourambulans att rycka ut för att undsätta sjuka eller olycksdrabbade människor. Vissa tycker detta är acceptabelt, medan andra (som jag) tycker det är helt oacceptabelt. Till en inte allt för stor kostnad skulle samtliga ambulansstationer i länet kunna bli jourstationer dygnet runt och rädda liv som kanske annars skulle avslutas i förtid, i onödan. Har Du koll på hur länge Du får vänta på en ambulans om du skulle behöva en där du bor? Skulle Du vilja behova vänta tre och en halv minut längre än nödvändigt? Nej, jag skulle inte tro det. I alliansens budgetförslag till Landstinget i Kalmar län har de valt att prioritera denna fråga och reformen kommer att bli fullt ut finansierad. I några fall kan man säkert göra som man gjort i Virserum som ju numera är en jourstation, men som inte är det på pappret hos byråkratin. Detta tackar jag ambulanschefen speciellt för. Där har man bland annat gjort enkla schemaförändringar som inte bara skapat snabbare utryckningar, utan också givit en betydligt bättre arbetsmiljö och samtidigt sparar stora pengar. På stationen i Virserum sparar man idag ca 85000 kronor per månad på dessa förändringar. I verkligheten kan alltså denna reform långsiktigt spara pengar för landstinget samtidigt som patienterna får en bättre tillgänglighet och bättre möjligheter att komma tillbaka i livet efter sjukdomar och olyckor. Alliansen kräver nu att samtliga ambulansstationer i länet blir jourstationer. Detta är helt rätt och förändringen borde ha gjorts för länge sedan. Jag är förvånad över att vi år 2012 fortfarande har kvar något så ålderdomligt som beredskapsstationer för våra ambulanser i länet.

S, V och MP vill inte ha valfrihet

I Sverige idag har vi en lag om valfrihet. Detta har skapat möjligheter för vårt landsting att införa hälsovalet, det vårdval, som innebär att det är människor själva som bestämmer över var, när och hur man ska söka sin vård. Detta gäller dock enbart inom primärvården samt inom ramen för rehabiliteringsgarantin m.fl. områden. Flera landsting har utöver detta valt att låta vårdvalsområdena utvidgas till ett flertal specialistområden, som till exempel KBT-behandlingar, även utanför rehabiliteringsgarantin, sjukgymnastiken, öppenvårdspsykiatrin m.fl. Detta skapar en ökad tillgänglighet för många människor och modellen med vårdvalet för olika specialiteter inom primärvården skulle kunna ingå i vårdvalet. Att S, V och MP säger nej till detta har jag ytterst svårt att förstå då patientnyttan skulle bli större än idag. Det går knappast att anklaga sittande politiska majoritete i Landstinget i Kalmar län för att var framtidsinriktade...