Följ mig i politiken!

måndag 24 januari 2011

Jäv(lar)

Jaha, så har man då för första gången i sitt politiska liv blivit anmäld för jäv. I Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar där jag är vice ordförande fattade vi för ett tag sedan ett beslut om ett bygglov. Nu är det överklagat och där begär man även att jävsfrågan ska prövas för oss moderater som var med när beslutet togs eftersom mannen som står för ansökan är gift med en som är medlem i moderaterna och står väldigt långt ner på moderaternas fullmäktigelista, där jag själv står på 5:e plats. Eftersom jag inte känner personen i fråga eller har umgåtts med densamma eller ens visste om att den sökandes fru var moderat så är det väldigt svårt att anmäla jäv i samband med beslutet. Att det sedan inte är jäv, utan möjligtvis delikatessjäv spelar nog ingen roll eftersom jag även då måste ha vetat om vilken personen var. Nu när jag blivit uppmärksammad på det hela kommer jag naturligtvis inte delta i beslutet när yttrande till länsstyrelsen ska ges i ärendet. Måste ändå säga att det känns lite märkligt att bli anmäld för en sak som jag i alla mina utbildningar för moderaterna påpekar är så viktig, bättre att anmäla jäv en gång för mycket än en gång för lite... Antar att dumstruten denna dag tillfaller mig.