Följ mig i politiken!

onsdag 30 juni 2010

Olovligt bygge utan byggnadsavgift

För några dagar sedan beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar att sänka byggnadsavgiften för ett olovligt bygge från 3 600 till 800 kronor. Alliansen reserverade sig till förmån för att inte ta ut någon byggnadsavgift alls. Många undrar kanske hur det är möjligt att föreslå 0 kronor i avgift för ett svartbygge?

Det är faktiskt inte särskilt märkligt. Det handlar om ett skärmtak på ca 19 kvm som någon byggt helt ovetandes om att man faktiskt behöver bygglov för att bygga ett skärmtak över sin altan. Enligt gällande lagstiftning har man rätt att få bygga ett skärmtak på högst 15 kvm utan bygglov, vilket gör att han byggt 4 kvm för mycket. Detta skulle förmodligen ses som en mindre avvikelse vid en bygglovsansökan.

Jag var ute och tittade på detta skärmtak och kunde konstatera följande; tomten är stor i förhållande till huset, ingen granne kan tänkas väsentligen störas av detta skärmtak med tanke på utsikt, rörelser på den egna tomten, skuggbildning e.dyl. Dessutom blir sikten genomsläpplig. Skärmtaket sticker heller inte ut som något främmande för området som sådant eller i förhållande till anslutande byggnad. Dessutom strider det inte mot gällande detaljplan. Jag hade mycket svårt att förstå hur detta skärmtak skulle kunna vara störande på något sätt. Ägaren har dessutom vid vetskapen om att bygglov behövdes också lagt in om ett sådant och fått betala den sedvanliga bygglovsavgiften.

Med dessa utgångspunkter valde allianspartierna (M, C, FP, KD) i samhällsbyggnadsnämnden att dels anse att åtgärden är olovlig och dels sätta ned byggnadsavgiften till 0 kronor, vilket också är möjligt utifrån gällande lagstiftning. Vad S, V och MP hade för motiv till att ändå ge en byggnadsavgift på 800 kronor är för mig en gåta...

/Jonas Lövgren, (M)
Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

torsdag 17 juni 2010

Landstingsmoderaternas valprogram i Kalmar län

Har nu skickat ut en inbjudan till länsmedia i Kalmar län om en pressträff på landstingets kansli i Kalmar, fredagen den 18 juni kl. 13. Vi bjuder på kaffe och tårta. Valprogrammet innehåller bland annat sänkta avgifter i vården, satsningar på barn och ungdomar, bättre kvalitet, kundbemötande och service för patienterna. Programmet innehåller också satsningar på äldre, en rättvis och jämlik vård, ytterligare uppskärpning av vårdgarantin och en god ekonomi.

onsdag 16 juni 2010

Fotbolls-VM med oljud

Har nu försökt titta på två matcher i pågående fotbolls-VM i Sydafrika. Det förhatliga tutandet i det lokala så kallade instrumentet Vuvuzelan är så störande att man bara blir förbannad. Hellre struntar jag i att följa matcherna och sedan kollar text-tv hur det gick än att lyssna på det där för¤a~~a#% tutandet. Hur står publiken på plats ut med ett sådant fruktansvärt oljud och hur kan man kalla den där tutan för ett instrument?! Vart har all sång och hejjarop tagit vägen?

måndag 14 juni 2010

Sommarjobb

Nu närmar sig sommarlovet och för många ungdomar handlar det om att sluta skolan och börja ett sommarjobb. Då är det ju extra bra att alliansregeringen gått in med riktade extra statsbidrag till kommunerna för att kunna anställa fler sommarjobbande ungdomar. För Kalmar kommuns del handlar det om nästan 670 000 kronor, vilket innebär mellan 100 - 120 extra sommarjobb. Samtidigt har kommunfullmäktige beslutat att fortsätta med förra årets jämställdhetssatsning, den så kallade "brytpraktiken" där 30 killar får möjligheten att sommarjobba inom omsorgen och 30 tjejer inom serviceförvaltningens gatu- och parkskötsel. Men, om jämställdhetssatsningen verkligen blir som man tänkt återstår att se, eftersom denna satsning (trots alla löften i vänstermajoritetens budget) verkar ingå i den ordinarie sommarjobbsatsningen där sommarjobben lottas ut till de sökande. Denna lottning kan innebära att jämställdhetssatsningen inte blir någon jämställdhetssatsning, utan rinner helt enkelt ut i sanden... I så fall går detta löfte samma öde till mötes som många andra gamla vallöften från sittande vänstermajoritet.

tisdag 1 juni 2010

Det är mycket med det jordiska...

Ska man slå rekord i något ska man nog välja politiska vallöften. Denna gång vinner nog den rödgröna röran (s, v och mp) som rört till det lite extra i Landstinget i Kalmar län. I många år har de i sitt budgetarbete haft med att landstinget ska anamma och införa alternativmedicin som behandlingsmetod, men någon specificering av begreppet har de inte kommit med utan hela tiden försökt undvika frågan när den kommit upp. Mest besatta av alternativmedicin är miljöpartiet som har en mer bred syn av begreppet. Man kan ju undra varför den rödgröna vänsterröran valt att mörka sin sjukvårdspolitik i detta avseende, men nu har det kommit fram åtminstonde ett exempel på vad de menar förutom lite zonterapi och det är s.k andlig kirurgi. I både artiklar och insändare försvarar de nu den andliga kirurgin som något heligt för majoriteten att införa i landstingets verksamhet. En upprörd läkare på barnkliniken i Kalmar har polisanmält saken för kvacksalveri, vilket han säkert har rätt i att det är. Det intressanta är dock att den del av hälso- och sjukvårdslagen som talar om att vården ska vara evidensbaserad inte verkar uppskattas av det rödgröna lägret som inte verkar ha några skrupler i att lura människor att tro att andar och spökskalpeller ska kunna göra dem friska. Den rödgröna sjukvårdspolitiken tar steg för steg mot tydlig oreda i sjukvården. Är det inte miljarder i underskott eller skapandet av ojämlik vård i länet så är det spökskalpellerna som får visualisera socialdemokratisk vänsterpolitik när den är som sämst.