Följ mig i politiken!

tisdag 28 september 2010

Personvalskryssen förändrar listor

Det är med stor spänning jag följer räkningen av personvalskryssen. För moderaternas del har kryssen förändrat många listor radikalt. I Västervik kryssade Malin Sjölander upp sig på första plats, förbi både Anders Björkman och Margareta Nilsson. I Hultsfred/Vimmerby kryssade Amanda Svensson, 19 år, sig förbi hela det etablerade gardet av gamla politiker och blev etta på listan. Detta är ett tydligt bevis för att väljarnas inflytande på listorna har blivit ett faktum. Flera partier har upplevt samma sak. Detta kan vara en ny milstolpe i svensk politik där fler och fler kommer att utnyttja sin möjlighet att kryssa i framtiden. Frågan är om dagens personvalsystem är det ultimata. Partiernas fåtaliga medlemmar bestämmer ordningen på vallistorna och väljarna försöker med all tydlighet visa sin sida av saken. Är det då nu dags att helt ta bort spärrarna i personvalet? Idag behöver man 5% av partiets röster för att bli personvald i kommuner och landsting, 8% till riksdagen. Är det då nu dags att låta väljarna helt och hållet få bestämma ordningen på listorna utan trösklar av detta slag? Det är kanske först då man föder den febrila valaktiviteten med högst personligt ansvarstagande i partierna? Kan det vitalisera det politiska arbetet och locka fler att bli politiker? En bred diskussion kring personvalet bör starta där väljarnas ultimata inflytande sätts i fokus.

Vad inspirerar miljöpartister egentligen?

När man läser dagens Barometern väcks frågan om politiska värdegrunder och vilka värderingar det är som styr dagens miljöpartistiska politiker. För inte så länge sedan kunde man läsa i tidningarna om miljöpartiets toppkandidat Jimmy Svensson som i flera sammanhang figurerade i kläder med rasistiska budskap i vitmakt-anda. Idag kan man läsa om miljöpartiets landstingsråd som öppet går ut och hyllar sverigedemokraternas valfrågor och valpropaganda. På riksdagsnivå kräver mp det omöjliga för att stödja en alliansregering för att undvika att sverigedemokraterna ska få ett direkt inflytande, vilket enbart gynnar främlingsfientligheten i Sverige. Det går inte undvika att ställa sig frågan vad det är för åsikter och värdegrund som inspirerar miljöpartister i svensk politik. Kanske är det så att mp:s agerande både på riksnivå, regional och lokal nivå spelar sverigedemokraterna i händerna...?

fredag 24 september 2010

Personkryssen - väljarnas val

Tack alla ni som kryssade mig i valet!

Om ni väljare hade fått bestämma, utan några trösklar i systemet med personkryss, hade moderaternas vallista och laguppställning inför kommande mandatperiod i Kalmar sett ut så här:

Ordinarie:
1. Malin Petersson
2. Jan R Andersson
3. Jonas Lövgren
4. Kajsa Hedin
5. Göran Häggfors
6. Per-Olof Jonsson
7. Linda B Petersson
8. Karl Holst
9. Tamas Lakatos
10. Björn Hult
11. Axel Werin
12. Magnus Isaksson
13. Lennart Erlandsson

Ersättare:
14. Rolf Wahlberg
15. Kerstin Edvinsson
16. Andreas Pettersson
17. Maria Heudorf
18. Ami Höglund
19. Britt Dicksson
20. Birger Jägtoft

torsdag 23 september 2010

Valkaoset del 2

Nu blir jag verkligen förbannad! Läste precis att medborgare inte fått rösta på grund av att någon annan röstat i deras namn. Detta får bara inte hända i ett land med så här lång demokratisk tradition som Sverige. Bara detta föranleder misstanke om röstfusk och valet i dessa kommuner bör helt enkelt överklagas. Om det är mänskliga faktorn eller verkligt röstfusk måste naturligtvis utredas, men har egentligen ingen betydelse - omval bör ändå ske!

Valkaoset

Läser att röstsedlar hanterats felaktigt av valförättare i vallokaler i Leksand, Arvika och Halmstad. Säkert finns det fler kommuner där fel hantering ägt rum. Detta är inget annat än en stor skandal där demokratin helt sätts ur spel, speciellt när det direkt kan påverka valutgången och korrekta majoritetsbildningar. Överallt där felhantering ägt rum eller misstanke om fel hantering av röstsedlar finns bör man överklaga för att få till stånd omval. Sker inte omval har demokratin förlorat sin status och sitt innehåll både lokalt, regionalt och nationellt. Allt annat än omval eller lagändring som tillåter röster att räknas när de upptäcks inte lagts i valurnan innan rösträkningen är klar och trots att valurnan öppnats är inte tänkbart. Alla lämnade röstsedlar MÅSTE räknas i demokratins namn! De som talar emot detta är demokratins fiender.

söndag 12 september 2010

Osynliga polisen

Skadegörelse, olaga hot och ofredande/misshandel är brott som ständigt ökar. Regeringen har tillsatt extra resurser för att fler brott ska klaras upp och fler poliser har anställts i syfte att polisen skulle bli mer synlig. Vad har hänt? Ja, inte har polisen blivit mer synlig. Jag är dagligen ute och kör både lokalt och regionalt och det är ytterst sällan jag ser en polisbil ute och rullar och mer sällan att en polis kommer gående på gatorna i stan, allra minst festkvällar/nätter. Enligt en nyligen gjord undersökning tycker poliskåren själva att de syns för lite ute på gator och torg, så varför blir det då inte så? Ett inbyggt systemfel inom polisorganisationen är en tanke som dyker upp och som verkar bli allt mer rimlig ju mer man tänker på det. En synlig och närvarande polis som skapar trygghet i samhället är viktigt, inte minst för att ständigt bygga upp förtroende för en redan utsatt yrkeskår...

lördag 11 september 2010

Kampanj

Nu är det slutspurt för valrörelsen 2010. Jag har delat ut 2000 personvalslappar och pratat med hundratals väljare. Idag var jag på Citygross på kampanj. Den blev mycket givande. Många bra samtal och många klappar på axeln. Det känns faktiskt som vi har vind i seglen och inte bara i riket. Känslan är att valet i både landstinget och kommunen är långt ifrån klart, även om (S) redan tycks tro det. Segervissheten hos (S) i landsting och kommun ger en dålig smak av självgodhet som jag tror väljarna inte uppskattar. Den 19 september får vi svar på tal.