Följ mig i politiken!

torsdag 25 december 2008

Jaha, så har julen varit. Man vet inte riktigt vad man ska säga om den... Snön ligger vit på marken och minusgraderna biter. Nu ska man alltså göra något så ovanligt som att vara ledig några dagar i streck. Men, det är nog ganska bra i alla fall att få mer tid över till min son som firar sin allra första jul och till frugan och hunden. Det är vid sådana här tider man förstår hur viktig familjen faktiskt är och firar man julen med hela tjocka släkten så går det upp för en att man till och med har saknat dom här träffarna. De ger energi och att få vara med enbart familjen ger mer bränsle på energin och energi är vad jag behöver när jag nästa år ska kombinera pappaledighet med jobb. Ja, dessa mörka tider som nu blivit så underbart ljusa av snön som föll i går på självaste julafton. Dagar som dessa har man ju lust att bli lite poetisk i sin annars alldeles för strukturerad vardag. Om detta får jag nog återkomma...

onsdag 3 december 2008

Förlorarna är de sämst ställda

De som förlorar på en skattehöjning är de sämst ställda i samhället, som alliansregeringen under två års tid försökt hjälpa genom sänkta skatter, minskad arbetslöshet, minskat utanförskap och minskade sjukskrivningar. Den socialdemokratiska vänstermajoriteten i Kalmar sabboterar nu detta goda arbete genom att höja skatten, skära ned på kärnverksamheterna vård - skola - omsorg och försämra kvalitén för den kommunala välfärden och servicen genom ogenomtänkta och desperata besparingsåtgärder.

Dags för en samlad opposition

Det är dags att en samlad opposition i Kalmar nu stämmer i bäcken och visar vad skåpet ska stå. En styrka skulle det vara om allianspartierna kunde tala om för Johan Perssons vänstergäng i stadshuset och alla väljare ute i kommunen vilka åtgärder som man borde titta närmare på för att långsiktigt lösa den ekonomiska krisen och ge en bild av hur saker och ting skulle kunna skötas bättre om de borgerliga partierna fick regera Kalmar istället för vänstern. Det skulle till exempel kunna handla om sammanslagningar av förvaltningar och nämnder, sätta stopp för vissa investeringspaket, avslut av några onödiga pågående projekt och kommunala medlemskap samt att göra en översyn av kostnaderna i förhållande till de verksamheter kommunen bedriver. Kanske också att ej nödvändiga verksamheter inte ska prioriteras... Allt detta skulle kunna ske efter att man gjort en ordentlig genomlysning av hela kommunens organisation, ekonomi och verksamhet med uppdraget att finna möjliga och nödvändiga besparingar. Detta har den socialdemokratiska vänstermajoriteten ständigt sagt nej till när frågan kommit upp och det är i dagsläget svårt att förstå varför...

Bristande ledarskap i Kalmar

Johan Persson (s) har vid upprepade (tre) tillfällen ifrågasatt mig som politiker när jag velat se ett större och mer strategiskt ekonomiskt ansvar för kommunens ekonomi och verksamheter. Nu har turen kommit till mig att ifrågasätta Johan Persson på sitt uppdrag att leda Kalmar kommun. Bristen på ledarskap och ekonomisk hantering av kommunen är påfallande stor. Krisen Kalmar kommun står inför är till stor del självförvållad och ska inte skyllas på andra. Och nu har så till sist sossarna helt kapitulerat för vänsterfloskler om nyttan av ekonomiska vulkanutbrott och för Johan Persson & Co är det nog ganska svårt att se skogen för alla träd i detta desperata läge de befinner sig i. Exemplen är många som visar att i sådana här lägen är höjda skatter inte till någon större hjälp eftersom själva grundproblemet med för höga kostnader och en självgod investeringsvolym fortfarande finns kvar. Inte heller hjälper osthyvelsbesparingar då dessa tenderar att behöva göras efter en kort tid igen. Sådana exempel finns det fler av... Det visar bara på brister i ledarskapet, brist på självinsikt och brist på sunt förnuft i verklighetsbeskrivningen. Höjda skatter slår alltid bara mot de svagaste i samhället och för det mesta är det socialdemokratiska vänsterpolitiker som står för en sådan politik. Det är nu återigen bevisat i Kalmar kommun.