Följ mig i politiken!

onsdag 28 november 2012

(S) kastar sten i glashus igen!

De "gräddfiler" som socialdemokrater ständigt drar upp i debatten är inget annat än en chimär. I den offentligt drivna vården finns inga gräddfiler. Anledningen är att de sjukförsäkringar som finns har avtal med privata vårdcentraler och sjukhus, inte offentliga. Det finns således inte heller några separata vänterum eller några "vip-rum" på var sig sjukhus eller vårdcentraler som (S) påstått i debatten. Om sanningen ska fram så växte sjukförsäkringarna fram i en socialdemokratisk tid då vårdköerna var så långa att människor dog av sina åkommor innan de ens kom innanför sjukhuströskeln. Stupstocken uppfanns och användes flitigt av socialdemokraterna själva. Sjukförsäkringarna kom därefter att växa sig populära, inte bara av rika människor eller företagare, utan också för helt vanliga människor som jobbar på golvet i privata företag - de arbetare som (S) gärna säger sig göra sig till tals för. Vill de förbjuda dem att ta del av denna förmån som ansvarstagande företagare vill ge sina anställda? Försäkringspatienterna har också avtal med privata vårdgivare, inte offentliga som ofta också påstås i debatten.

Inga kommentarer: