Följ mig i politiken!

onsdag 28 november 2012

(S) lögn om Alliansens budgetfinansiering

Under budgetfullmäktige i november 2012 påstod landstingsstyrelsens ordförande, Anders Henriksson (S), att Alliansens budgetförslag är underfinansierat med 7 miljoner. Detta är inte sant. Alla förslag är fullt ut finansierade och det finns även ett litet finger om att det faktiskt kommer bli pengar över. Däremot budgeterar (S) med ett överskott på endast 4,5 miljoner kronor år 2015 i en budget som är på ca 6 MILJARDER kronor. För att klara det finansiella målet om 2 procent krävs ett överskott på 127,3 miljoner - inte 4,5. Även för 2014 når man inte de finansiella målet med 47,3 miljoner i budgeterat överskott när det egentligen krävs 124 miljoner. Tittar man på 2013 så budgeterar (S) med ett överskott på 110,7 miljoner och även då saknas det mer än 10 miljoner för att nå upp till det finansiella målet. Att i detta perspektiv beskylla opositionen för att underfinansiera sina budgetförslag känns lite som att kasta sten i glashus...

Inga kommentarer: