Följ mig i politiken!

onsdag 28 november 2012

Handlingsförlamning av (S)

2006 fattade landstingsfullmäktige i Kalmar län ett beslut om att införa samlade palliativa vårdplatser vid länets samtliga sjukhus. En fråga som borde ställas till Lena Segerberg (S) är varför detta ännu inte har genomförts i Västervik? Majoriteten har haft snart 7 år på sig och ingenting har ännu hänt. Det är väl alldeles självklart att dessa samlade platser även ska införas i Västervik och lika självklart är det att det finns särskilt utbildad personal med palliativ kompetens som ska kunna möta äldre människors behov, både vad gäller psykiska, fysiska, medicinska, sociala och existentiella behov. Men, uppenbarligen anser inte den sittande politiska majoriteten att detta är en viktig fråga när de avslår Alliansens goda förslag. Detta är bara att beklaga. Detta fortsätter kräftgången för utvecklingen av den palliativa vården i länet. Hur kan man acceptera det? Obegripligt!

Inga kommentarer: