Följ mig i politiken!

onsdag 28 november 2012

Miljöfrågorna i reell bemärkelse saknas i S, V och MPs budgetförslag

MP slår sig nu för bröstet för sin goda miljöpolitik i budgetförslaget 2013-2015. Däri finns ynka 32 rader som blandar friskt energieffektivisering, landstingets ägande av vindkraftverk och fossilbränslefritt landsting år 2020. Om de nu tycker att dessa tre delar är de enda tre viktiga delarna i ett budgetförslag måste man fråga sig vart miljöpolitiken i reell bemärkelse tagit vägen? Inte ett ord om, till exempel, sjukvårdens hantering av läkemedelsrester i avloppsvattnet, avfallshanteringen, miljöklassifiering av läkemedel eller i övrigt grön IT. Eller som M.Thatcher skulle ha sagt; Vill du ha löften om en bättre miljö, be en miljöpartist. Vill du Ha en bättre miljö, be en moderat...

Inga kommentarer: