Följ mig i politiken!

onsdag 28 november 2012

(S) säger nej till barnen i norra länet

Vården i länet måste bli mer jämlik. Idag saknas till exempel adekvata vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik. Detta är inte acceptabelt! Först år 2014 ska landstingsfastigheter göra en fördjupad studier och ta fram förslagshandlingar avseende psykiatrins lokaler i Västervik och ska då även lägga fram ett förslag på hur barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser kan skapas. Jag vill poängtera att det är av största vikt att sådana platser verkligen tillskapas. I Kalmar finns redan 5 sådana vårdplatser som fungerar som en länsresurs. Då Västervik idag inte har sådana platser händer det att barn med sådant vårdbehov förläggs inne på barnkliniken eller till och med inom vuxenpsykiatrin. Inget av dessa placeringar är acceptabla. Jag ställer frågan till den politiska majoriteten; anser Ni att det är lämpligt ur ett barnperspektiv att skicka iväg barn och ungdomar i Västerviksområdet till Kalmar för att få ett adekvat psykiatriskt omhändertagande? Det skulle vara ytterst märkligt om någon i S, V eller MP svarade ja på den frågan. Kan ni tänka er själva som anhörig att få barnen skickade till Kalmar? Kan ni tänka er själva som barn att i ett svårt och omtumlande tillstånd skickas till Kalmar, långt från familj, vänner och släkt? Nej, jag kan inte tänka mig att ni vill ha det så. För mig är det enda logiska att vi får en jämlik vård även för detta område och barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser även i Västervik. Att vänta ytterligare två, tre kanske fyra år på detta är int önskvärt då behovet är skriande stort redan idag. S, V och MP tar inte ansvar för en jämlik och rättvis vård i Kalmar län!

Inga kommentarer: