Följ mig i politiken!

onsdag 28 november 2012

S, V och MP vill inte ha valfrihet

I Sverige idag har vi en lag om valfrihet. Detta har skapat möjligheter för vårt landsting att införa hälsovalet, det vårdval, som innebär att det är människor själva som bestämmer över var, när och hur man ska söka sin vård. Detta gäller dock enbart inom primärvården samt inom ramen för rehabiliteringsgarantin m.fl. områden. Flera landsting har utöver detta valt att låta vårdvalsområdena utvidgas till ett flertal specialistområden, som till exempel KBT-behandlingar, även utanför rehabiliteringsgarantin, sjukgymnastiken, öppenvårdspsykiatrin m.fl. Detta skapar en ökad tillgänglighet för många människor och modellen med vårdvalet för olika specialiteter inom primärvården skulle kunna ingå i vårdvalet. Att S, V och MP säger nej till detta har jag ytterst svårt att förstå då patientnyttan skulle bli större än idag. Det går knappast att anklaga sittande politiska majoritete i Landstinget i Kalmar län för att var framtidsinriktade...

Inga kommentarer: