Följ mig i politiken!

onsdag 28 november 2012

Regler försvårar för val av vårdgivare

Reglerna för sjukresor försvårar medborgarnas möjlighet att välja vårdgivare eftersom sjukresa enbart beviljas till närmaste hälsocentral, som inte alltid är den hälsocentral man är listad hos. Detta motverkar människors valmöjligheter och bör åtgärdas. Det är svårt att förstå¨hur man kan vara emot en sådan förändring, speciellt när vi nu har klara och tydliga valmöjligheter med det vårdval vi valt att kalla hälsoval. Å ena sidan vill den politiska majoriteten att alla har rätt att få välja vilken hälsocentral man ska vara listad hos och å andra sidan vill socialdemokraterna inte att alla ska ha möjlighet att utnyttja sin rätt till valfrihet. Hur tycker då Socialdemokraterna att detta går ihop? Är detta logiskt? Nej, självfallet inte. Detta är förvisso inget stort problem idag eftersom de flesta är listade på en hälsocentral som ligger närmast eller nära där man bor, men det finns kanske en mindre grupp patienter som faktiskt kan ha starka personliga skäl till att inte göra ett så enkelt val. Vårt regelverk kring sjukresor försvårar för dessa patienter helt i onödan, och detta tycker landstingets tre vänsterpartiet är helt ok. Anmärkningsvärt, oanständigt och ologiskt, tycker jag. Hejja Alliansen som föreslår en förändring av reglerna!

Inga kommentarer: